Hopp til innhold
Over hele landet

ØKOUKA 2022

Finner sted over hele landet

23. september til 02. oktober

Informasjon

  • Dato: 23. sep. 2022 - 02. okt. 2022
  • Sted: Hele landet
  • Arrangør: Økouka

ØKOUKA arrangeres nasjonalt hvert år i uke 39, og har spredt seg til store deler av landet siden den startet opp som et lokalt initiativ i Nord-Trøndelag i 2011.

Uka legger til rette for økt forståelse og bevissthet hos forbrukere og i verdikjedene, og jobber for et tettere bånd mellom produksjon og marked gjennom debatter, kurs og seminarer, nettverksmøter, gårdsmarkeder og foredrag.

ØKOUKA er organisert med eierskap i Økologisk Norge har en styringsgruppe med aktører som jobber med landbruk og mat, som stiller seg bak ukas visjon, og som ønsker å bidra aktivt inn i organiseringen av den.

ØKOUKA koordineres lokalt av lokale koordinatorer som arbeider for å skape en arena og arrangementer som samler tiltak, seminarer, kurs og kunnskapsformidling arrangert av sentrale aktører som jobber med økologisk landbruk, matproduksjon og matkultur. ØKOUKA fungerer som et samlende punkt for arbeid, interesse og engasjement for økologisk og biodynamisk jordbruk, matforedling, omsetning og forbruk.

Program for 2022 kommer! Les mer på økouka.no

ØKOUKA Agder

Sosiale medier:

ØKOVEKA Bergen

Kontakt: Økologisk Bergen

Epost: bergen@okouka.no

Sosiale medier:

ØKOUKA Møre og Romsdal

Kontakt: Leif Inge Grebstad

Epost: leif.inge@broadpark.no

Sosiale medier:

ØKOUKA Nord-Østerdalen

Kontakt: Nina Christin Østgaard 

Epost: NinaChristin.Ostgaard@kristiania.no

Sosiale medier:

ØKOUKA Sunnfjord

Kontakt: Iselin Eikås

Epost: iselin.m.eikas@gmail.com

Sosiale medier:

ØKOUKA Trøndelag

Kontakt: Elisabeth Fagerland

Epost: elisfager@live.no

Sosiale medier:

ØKOUKA Østfold

Kontakt: Camilla Sæbjørnsen

Epost: okoukaostfold@outlook.com

Sosiale medier:

ØKOVEKA Aurland

Kontakt: Gry Tokvam

Epost: gry.tokvam@vlfk.no

Sosiale medier:

ØKOUKA Buskerud

Kontakt: Hanne Prøis Kristiansen

Epost: hanne@smabrukarlaget.no

Sosiale medier:

ØKOUKA Nordland

Kontakt: Astrid Tove Olsen

Epost: astridtoveolsen@gmail.com

Sosiale medier:

ØKOUKA Oslo

Kontakt: Mira Beckstrøm Laurantzon

Epost: mirabeckstrom@hotmail.com

Sosiale medier:

ØKOUKA Troms og
Finnmark

Troms: Rune Pettersen

Epost: rune@laeringstunet.no

Finnmark: Åse Vøllestad

Epost: fmfiavo@statsforvalteren.no

Sosiale medier:

ØKOUKA Vestfold og
Telemark

Kontakt: Kristine Aronsen

Epost: kristine.aron@gmail.com

Coop Mega
Coop Mega

Kontaktperson

Mathilde Høgh Prestbakmo
Telefon: 24 12 41 02
Tilbake til toppen