Hopp til innhold

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamling 2022

Årlig samling for ansatte og tillitsvalgte i landsstyret, fylkes- og lokallag.
Tema: klima og natur + markedsføring, verving og sosiale medier

Informasjon

  • Dato: 28. okt. 2022 - 29. okt. 2022
  • Påmeldingsfrist: 26. okt. 2022
  • Sted: Bystua – Friluftshuset til DNT på Sørengkaia 124 i Oslo
  • Se kart
  • Arrangør: Økologisk Norge

Tema for samlinga er klima og natur, samt et stort kurs i markedsføring, verving og sosiale medier.

Foredragene på samlinga vil særlig omhandle natur og biologisk mangfold.
Se opptak av vårens foredrag om økologisk landbruk og klima med Thomas Cottis og Svein Skøien her.
Landsmøtet vedtok klima og natur som satsningsområde for 2022-2024, et ledd i gjennomføringen av Strategi 2020-2030. Se saksdokumentene nederst på sida.

Om programmet

I år skal vi øke vårt felles kunnskapsnivå og sammen jobbe videre med hvordan økologisk landbruk og forbruk kan bidra med løsninger på klima- og naturkrisa - og en kampanje rundt dette. Vi ønsker å få med lagenes synspunkter, ønsker og eventuelle erfaringer med klima og natur (endringer og krise) – i deres områder. Vi skal også lære å bli enda bedre på å nå ut med budskapet vårt, få mer publikum på arrangementene våre og verve flere medlemmer.

Programmet på fredag begynner med lunsj fra Godt Brød og innledes av en velkomst ved daglig leder Markus Hustad og styreleder Stina Mehus.

Markus og Stina som nyvalgt styreleder på landsmøtet på Sola i mars
Markus og Stina som nyvalgt styreleder på landsmøtet på Sola i mars

Etter lunsj begynner den faglige delen av årets program med foredrag fra Hanne Sickel og Anders Nielsen fra NIBIO.  

Anders Nielsen er forskningssjef ved divisjon for matproduksjon og samfunn - kulturlandskap og biomangfold ved NIBIO
Anders Nielsen er forskningssjef ved divisjon for matproduksjon og samfunn - kulturlandskap og biomangfold ved NIBIO

Hanne Sickel forsker på kulturlandskap og biologisk mangfold ved NIBIO.
Hanne Sickel forsker på kulturlandskap og biologisk mangfold ved NIBIO.

Deretter får vi et stort og etterlengtet kurs i markedsføring, verving og sosiale medier av Helle Melle.

Helle Hoås har vært digital rådgiver, journalist og tekstforfatter og har femten års erfaring fra mediebransjen, og et like langt liv i politikk- og organisasjonslivet. Hun jobber nå som kreativ strateg i sitt eget digitale byrå Helle Melle.
Helle Hoås har vært digital rådgiver, journalist og tekstforfatter og har femten års erfaring fra mediebransjen, og et like langt liv i politikk- og organisasjonslivet. Hun jobber nå som kreativ strateg i sitt eget digitale byrå Helle Melle.

Vi avslutter fredagens program med presentasjoner av aktiviteten i lagene og gruppesamtaler med erfaringsutveksling og diskusjon om behovene lokal- og fylkeslagene opplever. Hvis det blir tid kan gruppene også tjuvstarte på lørdagens samtaler om satsningsområde klima og natur, og hvordan en kampanje rundt det skal være. Etter dette går vi til middag levert av Happy Foods, hvor praten rundt dette kanskje fortsetter videre – eller soves på til lørdag.

Lørdag morgen begynner med en presentasjon av hva som har skjedd i Økologisk Norge nasjonalt og sentralt det siste året – og med en gjennomgang av forrige kampanje – Skitten Nitten – og styrker og svakheter med den. Dette blir en innledning til gruppesamtaler om klima og natur (kriser og endringer), og deres opplevelser og erfaringer rundt temaet, og ønsker for Økologisk Norges arbeid videre med feltet.

Deretter en felles presentasjon og oppsummering av gruppesamtalene som etterfølges av et kampanjeverksted ved vår nye kommunikasjonsleder Cathrine Røsseland. Hun tar oss igjennom hvordan vi kan jobbe videre med temaet i form av en kampanje eller lignende.

Vi avslutter samlinga med en god felles lunsj fra Godt Brød.

Praktisk

Økologisk Norge sentralt dekker kostnaden for hele samlinga og de inkluderte måltidene. Lagene dekker reise og losji for sine respektive medlemmer.

Det vil være mulig å søke om midler fra aktivitetsfondet for lag som ikke har dekning til å dekke medlemmers reise.

Vi anbefaler tilreisende å overnatte på hotell Gullsmeden, som har et særlig fokus på bærekraft og blant annet heløkologisk frokost. Meld fra ved booking at dere er på reise i regi av Økologisk Norge, så skal vi prøve å få organisert en grupperabatt. For å få dette må det bookes med e-post til booking@guldsmedenhotels.com.

Ved siden av å være en samling med fokus på samvær, organisasjon og erfaringsutveksling, skal programmet omhandle satsningsområdet klima og natur som ble vedtatt på landsmøtet i mars.

Program

FREDAG

12:00: Lunsj fra Godt Brød – velkommen ved Markus og Stina

12.45: Om økologisk landbruk, klima og natur ved Anders Nielsen og Hanne Sickel, NIBIO

14.15: Kurs med Helle Melle: markedsføring, verving og sosiale medier

16.00: Presentasjon av lokallagsaktiviteter fra året som er gått – Hva funker og hva funker ikke?

17.30: Gruppesamtaler: Erfaringsutveksling, hvilke behov og ønsker har lokal- og fylkeslagene til Økologisk Norge? Og hvis det blir tid: Hvilke erfaringer med økologisk landbruk, klima og natur har vi fra vårt fylke? Hvilke tema er viktig å få med i en kampanje rundt klima, natur og økologisk landbruk?

18:00: Middag levert av Happy Foods

LØRDAG

09.00: Hva har skjedd i Økologisk Norge nasjonalt og sentralt det siste året? Hvordan gikk kampanjen Skitten Nitten? – Innledning til gruppesamtaler:

09.45: Gruppesamtaler: Hvilke tema viktig å få med i en kampanje rundt klima, natur og økologisk landbruk? Hvordan ønsker lokal- og fylkeslagene å bidra til/bli inkludert i en kampanje i Økologisk Norge? 

10.30: Gruppefremlegg/diskusjon i plenum: Klima, natur og økologisk landbruk. Vi presenterer og diskuterer innholdet fra samtalene i plenum.

11.15: Kampanjeworkshop med Cathrine Røsseland: Hvordan vil vi jobbe videre med satsningsområde klima og natur? Hvilke temaer er viktige å få med i en kampanje om klima, natur og økologisk landbruk?

12:00: Lunsjsalat fra Godt Brød

Kontaktperson

Are Einari Björklund Skau
Telefon: 24 12 41 03
Tilbake til toppen