Hopp til innhold

Digitalt landsmøte Økologisk Norge

Velkommen til digitalt landsmøte lørdag 13. juni!

Informasjon

  • Dato: 13. jun. 2020 - 10:00 - 15:00
  • Sted:
  • Se kart

Økologisk Norge sitt ordninære landsmøte skulle etter planen arrangeres i slutten av mars men måtte avlyses grunnet koronakrisen. Landsstyret i Økologisk Norge har derfor vedtatt at Økologisk Norge vil gjennomføre et digitalt landsmøte lørdag 13. juni kl. 10.00-15.00. Frist for påmelding til landsmøte er 22. mai. Du meler deg på møtet her. 

Saker som skal behandles av landsmøtet er:

Sak L01-20 Konstituering og dagsorden

Sak L02-20 Årsmelding for 2019 og vedlegg Årsmelding for alle lag 2019

Sak L03-20 Regnskap med revisjonsberetning 2019

Sak L04-20 Vedtektsendringer og vedlegg 1 til Sak L04-20 Vedtektsendringer  og vedlegg 2 Innspill Økologisk Sunnfjord

Sak L05-20 Refusjon av medlemskontingent 2020/2021 (til utbetaling 2021/2022)

Sak L06-20 Fastsetting av kontingent for 2021/2022

Sak L07-20 Godtgjøring for tillitsvalgte (se Sak L-09-20 Valg)

Sak L08-20 Budsjett for 2020/2021

Sak L09-20 Valg

Det digitale landsmøtet vil ha en annen form enn et ordinært landsmøte. Alle lag og tillitsvalgte som har innspill eller spørsmål knyttet til dagsorden bes sende dette til ida@okologisknorge.no innen 23. mai. Landsstyret vil svare på alle spørsmål som har kommet inn fra tillitsvalgte på forhånd på det digitale landsmøtet. Grunnet de utfordringene et digitalt møte gir, vil det åpnes for lite diskusjon og spørsmål under selve landsmøtet, bortsett fra til Sak L09-20 Valg. Landsstyret ber om forståelse for dette og oppfordrer alle tillitsvalgte til å sende inn spørsmål i forkant av landsmøtet.  

Landsstyret foreslår å utsette sakene Politisk plattform, Strategi og handlingsplan og Generaldebatten til høstens tillitsvalgtsamling da de ønsker større involvering av de tillitsvalgte på disse sakene enn det vi får til gjennom et digitalt landsmøte. Landsstyret ber om forståelse for dette.

Landsstyret jobber med å finne digital plattform til gjennomføring av landsmøtet. Landsmøtedeltagerne vil få informasjon om dette i god tid før møtet. Dagen før landsmøtet vil det gjennomføres et testmøte, landsmøtedeltagerne vil få mer informasjon om dette når det nærmer seg.

Velkommen til digitalt landsmøte!

Tilbake til toppen