Hopp til innhold

Årsmøte Økologisk Sør-Trøndelag

Velkommen til årsmøte i Økologisk Sør-Trøndelag med kaffeservering og foredrag om rekoringen.

Informasjon

  • Dato: 24. feb. 2020 - 19:00
  • Sted: Stiftelsen Voll Gård i Trondheim
  • Se kart
  • Arrangør: Økolgosk Sør-Trøndelag

Dagsorden

Sak 1. Konstituering: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2. Valg av møteleder, protokollfører og to til å underskrive protokollen
Sak 3. Årsmelding
Sak 4. Regnskap med revisors beretning
Sak 5. Handlingsplan og budsjett
Sak 6. Vedtekter
Sak 7. Innkomne saker
Sak 8. Valg
a) Valg av styre, valgkomité og revisor
b) Valg av utsendinger til landsmøtet

Kontaktperson

Øivind Binde
Telefon: 97146394
Tilbake til toppen