Hopp til innhold

Økologisk Hadeland

Ljådag på Sandli gård

Velkommen til ljådag! Ljålæreren, Steinar Meen, skal lære oss å svinge ljåen.

Informasjon

 • Dato: 23. jun. 2024 - 10:00 - 16:00
 • Sted: Sandli gård, Hadelandsveien 809, Jevnaker
 • Se kart
 • Arrangør: Samarbeid mellom Sandli gård, Økologisk Hadeland og Ringerike og Hole Bonde- og Småbrukarlag

Om ljådagen

Ljålæreren, Steinar Meen, skal lære oss å svinge ljåen. Han skal lære oss å bruke ljåen på en trygg måte og slik at vi sparer på kreftene. En ljå skal passe til kroppen vår, og det er viktig at ljåen er superskarp. 

Har du nyslipt ljå så tar du med den. Har du ikke, så kan du få lånt ljå. 

Hvis du trenger å få ljåen din slipt før kurset, noter dette i påmeldingsskjemaet.

Husk å ta med matpakke, snacks og vann.

Hva skal du lære på kurset?

Deltakerne skal: 

 • Lære å skjære gras med ljå og henge det på hesje. 

 • Lære seg å trygt håndtere en ljå. 

 • Forstå at utstyret bør passe til hver enkelt kropp. 

 • Lære å holde ljåen skarp. 

 • Forstå at det finnes forskjellig utstyr. 

 • Forstå at slått kan styrke mangfoldet i ei eng.

Program

Oppstart kl. 10.00
 • Litt om orv og ljåblad. Ljåen skal passe til kroppen. Sikkerhetsregler. Utdeling av ljåer, bryner og brynekopper.

 • Alle presenterer seg mens vi står i en ring der alle holder ljåen på en trygg måte.

 • Tørrtrening enten på en plen eller en plass med lite gras. Jeg viser hvordan ljåen holdes og forklarer hvordan den svinges.

 • De som får til å svinge, tar jeg med ut i enga, mens de andre fortsetter å tørrtrene.

 • Individuell oppfølging.

 • Bryning: Steinar viser og forklarer bryning.

 • Noen hesjer. Andre slår.

 • Individuell oppfølging.

Ca. kl. 12-13: Matpause

 • Steiner viser banking av ljå.

 • Vi fortsetter å slå og hesje. Individuell oppfølging.

 • Noen får prøve å banke litt mens andre slår.

 • Ca. kl. 14:30. Samling. Steinar forteller litt mer og folk stiller spørsmål.

 • Ca. kl. 15. Resten av dagen tilpasses behovet til graset i enga og behovet til deltakerne.

Avslutning ca. kl. 16.00

 

Mer info:

Om Steinar Meen 

Steinar har hjulpet til på slåttekurset på Ryghsetra nesten hver sommer i ti år. De siste fem årene har han vært ljålærer. Han har også vært hospitant på ljåkurs i Sverige. Der lærte han mer om hvordan man underviser i ljå.

https://www.ryghsetra.no/bruk-av-lja/ 

https://www.ryghsetra.no/sliping-av-lja/
https://www.youtube.com/watch?v=EJS1OJYEQeg 

Artikkel fra ljådagen i Modum (2023):

https://www.bygdeposten.no/larte-a-bruke-lja-pa-grasset/s/5-10-560200 

Om Sandli gård

Sandli Gård ligger i vakre Åsbygda i Ringerike. Leif Mats og Rikke Sandli blåser liv i den gjenervervede slektsgården, som har vært uten aktiv drift i flere tiår før de kjøpte stedet i 2021. Her bygger de opp driften på naturens premisser, i en økologisk og regenerativ retning.

På gården har de nå 19 vinterfôra kasjmirgeiter, ett dusin verpehøner, haner, 3 katter og en hund. Leif Mats og Rikke liker å gjøre ting på «gammelmåten» der de kan, med manuell arbeidskraft, tett på natur og jord. Å investere tid i at barna medvirker er noe som prioriteres, - i fjøset, skogen, jorda og på kjøkkenet.

Følg Sandli Gård på YouTube, Instagram & Facebook

Kontaktperson

Dayton Skjerve-Gordley
Tilbake til toppen