Hopp til innhold

Rogaland

Grønn fagdag: Giftfri naturbruk og rikt jordliv - natur, park og anlegg

 Balansert jordliv - en nøkkel til velfungerende og robust natur

Informasjon

  • Dato: 29. feb. 2024 - 08:30 - 16:00
  • Påmeldingsfrist: 15. feb. 2024
  • Sted: Urban Natur, Forusbeen 337, SOLA
  • Se kart
  • Arrangør: Urban Natur

VELKOMMEN TIL NYE, GRØNNE FAGDAGER!

29.02.2023  - NATUR, PARK & ANLEGG BALANSERT JORDLIV - NØKKEL TIL VELFUNGERENDE OG ROBUST NATUR08.30 - 09.00    Registrering + kaffe09.00 - 09.10    Velkommen 09.10 - 11.20    Vibhoda Holten, Sunn Jord: Hvordan få jordlivet- og naturen til å fungere. Utvidet agronomisk verktøykasse - jordkjemi, jordstruktur og klimarobusthet11.20 - 11.40    Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge: "Samarbeid for å løse store oppgaver"11.30 - 12.30    Lunsj12.30 - 13.30   Vibhoda Holten: Praktiske tiltak og oppfølginger 13.30- 14.00   Bengt Borsheim, Urban Natur: Effekter og muligheter ved bruk av mikrobielt lada biokull som katalysator14.00 - 14.10  Pause14.10 - 14.40  Heidi Sanden, Urban Natur:  Sosiale, levende møteplasser, lek, læring og matauk14.40 - 15.00  Martin Hodnefjell Finnesand, Stavanger kommune: Utfordringer og prosjektplanlegging med nye miljøkrav15.00 - 15.20  Einar M. Jensen, Stavanger kommune: Erfaringer fra tiltak og praktiske løsninger15.20 - 15.35  Cato Lassen, Rogaland Fylkeskommune: Aktuelle støtteordninger15.35 - 16.00  Oppsummering  - diskusjoner Deltakeravgift kr. 950  inkludert lunsjStudenter kr. 200

 

SOSIAL AFTEN i Drivhuset på Bærheim: 29.02.24 Dørene åpner kl 18.00,  2 retters middag- God mat - bli bedre kjent - utveksling av kunnskap og erfaringer kr. 750 per personStudenter kr. 300

Påmelding innen torsdag 15. februar på mail: bengt@urbannatur.no

Om Urban Natur

Dette er et nasjonalt kurs, der det presenteres erfaringer fra nesten hele landetDette er svært viktig og ny kunnskap, og vi er overbeviste om at dette er framtiden

-------------------------------------- 
Urban Natur er aktivt opptatt av giftfri naturbruk/-jordbruk og jordliv. I tillegg har vi fokus på multifunksjonelle løsninger og effektivt arealbruk.Overvann og miljøutfordringer har et spesielt fokus, og vi har blant annet utviklet løsninger for vertikale landskap/regnbed(Flettemuren), og effektiv og varig, naturlig karbonbinding. Vi har utviklet mikrobielle lademetoder for biokull som gjør at jorden blir både mer klimarobust og vital - med svært lang funksjonstid.Vi har siden 1980-tallet etablert mange testområder og pilotprosjekt, både i urbane landskap og i landbruk, og har siden 2017 arrangert grønne fagdager 1-2 ganger i året, der kunnskap og aktuelle løsninger presenteres. - Og ikke minst - erfaringer deles.Vi har utviklet tett samarbeid med blant annet Stavanger kommune (urbane landskap) og Trøndelag fylkeskommune (landbruk),  og de bidrar med innslag om dette på fagdagene.Det er pr dato lite etablert kunnskap om mikrobielt jordliv. Vi erfarer at potensialet er meget stort, og bruker derfor en stor del av fagdagene til kompetanseformidling og oppdatering.Fagdagene er en god mulighet til framtidsrettet oppdatering og erfaringsdeling

Kontaktperson

Bengt Borsheim
Tilbake til toppen