Hopp til innhold

Rogaland

Grønn fagdag: Giftfri naturbruk og rikt jordliv - jordbruk

Et mer klimatilpasset jordbruk som ivaretar og bygger jordliv

Informasjon

  • Dato: 01. mar. 2024 - 08:30 - 16:00
  • Påmeldingsfrist: 15. feb. 2024
  • Sted: Urban Natur, Forusbeen 337, SOLA
  • Se kart
  • Arrangør: Urban Natur

VELKOMMEN TIL NYE, GRØNNE FAGDAGER!

01.03.2023 - JORDBRUK  
08.30 - 09.00   Registrering og kaffe09.00 - 09.10   Velkommen09.00 - 11.30   Vibhoda Holten, Sunn Jord: Innføring til et mer klimatilpasset jordbruk: Ta jordlivet seriøst - nøkkel til næringsbinding, næringsopptak, plantehelse, god vekst og klimarobusthet11.20 - 11.40   Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge: Samarbeid for å løse storer oppgaver!11.40 - 12.30   Lunsj12.30 - 13.30   Vibhoda Holten - Verktøykasse for praktiske tiltak og oppfølginger13.30 - 13.50   Bengt Borsheim: Effekter og muligheter ved bruk av lada biokull som katalysator13.50 - 14.00   Pause14.00 - 14.45.  Kristoffer Svalastog Skinnes, Inspirasjonsbonde fra Rauland i Telemark: Erfaringer fra konvensjonell til regenerativ drift14.45 - 15.15   Ingrid Gauslaa Hårstad, Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein: Fra Ørland landbrukskontor - til Trøndernes levende jordlab - en jordhelsereise15.15 - 15.30   Cato Lassen, Rogaland fylkeskommune: Aktuelle støtteordninger15.30 - 16.00  Oppsummering - spørsmål/debattDeltakeravgift kr. 950 inkludert lunsjStudenter kr. 200Kr.  2.500 for deltakelse på alle aktiviteter (se fagdag og sosial aften 29. februar).

 

Påmelding innen torsdag 15. februar på mail: bengt@urbannatur.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarer.     

Om Urban Natur

Dette er et nasjonalt kurs, der det presenteres erfaringer fra nesten hele landetDette er svært viktig og ny kunnskap, og vi er overbeviste om at dette er framtiden

-------------------------------------- 
Urban Natur er aktivt opptatt av giftfri naturbruk/-jordbruk og jordliv. I tillegg har vi fokus på multifunksjonelle løsninger og effektivt arealbruk.Overvann og miljøutfordringer har et spesielt fokus, og vi har blant annet utviklet løsninger for vertikale landskap/regnbed(Flettemuren), og effektiv og varig, naturlig karbonbinding. Vi har utviklet mikrobielle lademetoder for biokull som gjør at jorden blir både mer klimarobust og vital - med svært lang funksjonstid.Vi har siden 1980-tallet etablert mange testområder og pilotprosjekt, både i urbane landskap og i landbruk, og har siden 2017 arrangert grønne fagdager 1-2 ganger i året, der kunnskap og aktuelle løsninger presenteres. - Og ikke minst - erfaringer deles.Vi har utviklet tett samarbeid med blant annet Stavanger kommune (urbane landskap) og Trøndelag fylkeskommune (landbruk),  og de bidrar med innslag om dette på fagdagene.Det er pr dato lite etablert kunnskap om mikrobielt jordliv. Vi erfarer at potensialet er meget stort, og bruker derfor en stor del av fagdagene til kompetanseformidling og oppdatering.Fagdagene er en god mulighet til framtidsrettet oppdatering og erfaringsdeling

Kontaktperson

Bengt Borsheim
Tilbake til toppen