Hopp til innhold
Litteraturhuset i Trondhjem

Veien mot en klima- og miljøvennlig matproduksjon

Matproduksjonen i Trøndelag er betydelig og trøndersk landbruk er en betydelig næring i Norge:

Informasjon

 • Dato: 30. mai. 2023 - 19:00 - 21:00
 • Sted: Sellanraa, Litteraturhuset i Trondhjem
 • Se kart
 • Arrangør: Økologisk Sør-Trøndelag, Litteraturhuset i Trondhjem

Samtidig ser vi at:

 • Alt for mye matjord går ut av produksjon
 • Stadig flere bruk legges ned, i økende grad i distriktene
 • Gjengroing av kulturlandskapet
 • Skremmende reduksjon i biologisk mangfold
 • For mange rapporter om dårlig dyrevelferd
 • Økende import og for lav selvforsyning og matberedskap
 • Måten vi produserer på fører til jordtap og redusert jordkvalitet
 • Klimagassutslippene er betydelige
 • Det lønner seg ikke å produsere mat

Naturen og jorda der vi produserer mat er en fornybar ressurs og har stått til vår disposisjon i uminnelige tider, og den kan fortsatt gjøre det om vi forvalter den på en riktig måte. Imidlertid ser vi en utvikling som går i feil retning.

MDG Trøndelag ønsker i lag med Bonde- og småbrukarlaget, Naturvernforbundet og Økologisk Norge å fremme en ønsket utvikling som sikrer trygg matproduksjonen som er basert på norske ressurser og råvarer, og som tar vare på kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.

Vi ønsker en mer klimavennlig produksjon som både bidrar til mindre klimagassutslipp, og som er mer sirkulær.

Vi ønsker at maten skal produseres av stolte bønder som gjør en viktig jobb for samfunnet og som får riktig betalt for arbeidet de gjør.

Ansvarlig for arrangementet er MDG Trøndelag i samarbeid med Bonde- og småbrukarlaget i Trøndelag, Naturvernforbundet og Økologisk Norge.

Sellanraa holder åpent til 22.
Gratis inngang. Vi ber publikum om å hente ut gratisbilletter på forhånd.

Foto: Inger-Lise Ingdal/Tine Økologisk

Kontaktperson

Arve Lian
Tilbake til toppen