Hopp til innhold
Dagsseminar

Kan økologisk landbruk bidra til økt matberedskap?

Økologisk Innlandet inviterer til dagsseminar

Informasjon

 • Dato: 05. des. 2023
 • Påmeldingsfrist: 26. nov. 2023
 • Sted: Jønsberg VGS, Jønsbergvegen 272, Stange
 • Se kart
 • Arrangør: Økologisk Innlandet

Program

Last ned program i pdf-format nederst på denne sida.

 • 10:45 Kaffe/te og kake
 • 11:00 Velkommen v/Maria Bjune, styreleder i Økologisk Innlandet
 • 11:15 Kan økologisk landbruk bidra til økt matberedskap v/Kjersti Hoff
 • 12:00 Beredskapshagen - en plan-B for plen og staudebed v/Anders
  Nordrum
 • 12:45 Økoregelverket skaper selvstendige bønder v/Else Skålvoll
  Thorenfeldt hos Debio info
 • 13:30 Pause med suppe
 • 14:15 Næringsstoffer i lokale kretsløp gir økt matberedskap v/Petter
  Jenssen
 • 15:00 Matproduksjon og sikkerhet – landbrukets viktige rolle v/Jorunn
  Stubsjøen, hos Statsforvalteren i Innlandet
 • 15:30 Oppsummering og diskusjon
 • 15:45 Slutt

Anders Nordrum er Gartner med stor G. Han har vært lærer på Gjennestad Gartnerskole i over 20 år, og 12 år som fengselsbetjent og gartner i Valdres fengsel. I jobben og fritida har han inspirert mange personer med sin iver om ulike planter og dyrking av disse. Sammen med kona Barbro driver de bloggen og foretaket Datsja – der de søker å formidle dyrkingskunnskap om matressursene som kan hentes ut av småhager, plener og rosebed. Sammen med sin datter Maria, har de skrevet boken: «Beredskapshagen - slik får du mat ut av plenen». Anders kan inspirere både store og små dyrkere 

Petter D. Jenssen er professor emeritus NMBU. I 1994 ble han ansatt for å bygge opp sivilingeniørutdanningen i vann og miljøteknikk ved NMBU. Hovedfokus i hans forskning og undervisning har vært kretsløpsløsninger/sirkulære løsninger for avløp og avfall. Fra 2018 - 2021 ledet han et EU prosjekt (www.sieugreen.eu) der hovedfokus var urbant landbruk og hvor innsatsfaktorene til dyrking ble hentet fra byens avfallsressurser. For 12 år siden flyttet han og kona til Hadeland der de kjøpte et småbruk som de driver økologisk. 

Kjersti Hoff er gardsarbeider og mangesysler i Løten Hun har drevet gard med økologisk mjølk- og kjøttproduksjon sammen med sin mann Thomas Cottisi 30 år. Den har dattera Solvei og hennes mann Øyvind overtatt. Kjersti og Thomas bor på nabobruket, der de blant annet driver markedshage. Hun har hatt diverse verv i lokalpolitikk og landbruket. I fjor gikk hun av som leder av Norsk Bondeog Småbrukarlag. 

Else Skålvoll Thorenfeldt jobber hos Debio info og er prosjektleder for Matprisen i Debio. Hun er også kommunikasjonsansvarlig for International Library of Fashion Research i Oslo. De siste 20 årene har hun drevet det økologiske småbruket Korsvold gård på Hvaler sammen med familien. 

Jorunn Stubsjøen er utdannet ved NMBU i allsidig jordbruk og økonomi. Har 25 års fartstid hos nåværende arbeidsgiver, Statsforvalteren i Innlandet. Har tidligere jobbet hos LMD (12 år). Hun jobber bredt med landbruk i hele Innlandet og i de siste årene har hun hatt større fokus på bærekraft, beredskap og samfunnssikkerhet.

Praktisk informasjon

Påmelding: Betal kr. 200 til Økologisk Innlandet vippsnummer 770363, eller
kontonummer 1822 07 99812. Husk å merke betalingen med navnet ditt!

Av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 26. november. Påmeldingen er
bindende og innbetalt beløp refunderes ikke.

Det serveres kaffe/te og kake fra kl. 10:45. Det serveres suppe kl. 13.30. Mat og
drikke blir økologisk så langt det lar seg gjøre.

Eventuelle spørsmål om seminaret kan rettes til Maria Bjune, Økologisk
Innlandet, maria@hvamstad.net, tlf. 414 79 067.

Adresse for arrangementet er Jønsberg videregående skole, Jønsbergvegen 272,
2335 Stange.

Initiativet kom i Faggruppen for økologisk landbruk hos Statsforvalteren i
Innlandet. Arrangør er Økologisk Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving
Innlandet (NLR).

Samarbeidsparter er Innlandet Bondelag og Oppland
Bonde- og Småbrukarlag. Seminaret er støttet økonomisk av Statsforvalteren
i Innlandet, Økologisk Norge, Økologisk Innlandet og NLR Innlandet.

Kontaktperson

Maria Bjune
Telefon: 414 79 067
Tilbake til toppen