Hopp til innhold

Kurs i heilskapleg drifts- og gardsstyring og regenerativt landbruk

Gjennom to samlingar á tre dagar vil deltakarane lære å bruke planleggings-verktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og heilskapleg drifts-, økonomi- og  beiteplanlegging. Velkommen til kurs i januar og mars.

Informasjon

  • Dato: 05. mar. 2020 - 07. mar. 2020
  • Sted: Øksnevad vidaregåande skole, Jærvegen 990, 4352 Klepp, gamle skolestova.
  • Se kart
  • Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland

Kurshaldar, Anders Lerberg Kopstad, er utdanna innan agroøkologi. Han og kona har sau, høns og grønsaker og praktiserer Holistic Management på eigen gard. Han er godkjent rettleiar i Holistic management frå Savory Institute. Les meir om Anders og regenerativt landbruk.

16.–18. januar på Øksnevad vgs på Klepp

Holistic management - grunnlaget og rammeverket for heilskapleg drift og ressursforvaltning i agroøkosystemet.

Lær å ta heilskapleg avgjersler og utvikle din eigen heilskapleg kontekst for betre styring av eigen verksemd. Sett teorien om i praktisk og økonomisk driftsplanlegging. Programmet finn du vedlagt.

5.–7. mars på Øksnevad vgs på Klepp

Heilskapleg driftsplanlegging - økonomi-, gards- og beiteplanlegging, vurdere gardens infrastruktur og skifteplan. Lag deretter ein beiteplan for garden.

Påmelding innan 5.januar til ane.harestad@nlr.no eller svar på denne mailen.

Les meir om kurset her

Last ned program her

Program

  1. 05. mar. 2020
  2. 06. mar. 2020
  3. 07. mar. 2020

Kontaktperson

Ane Harestad
Telefon: 94164528
Tilbake til toppen