Hopp til innhold
fra oikos.no

Mattilsynet vil tillate mer gift i maten

I mai ble grenseverdien for 18 sprøytemidler økt. Tre måneder senere forslår Mattilsynet å øke grenseverdiene igjen. – Uakseptabelt, mener Oikos – Økologisk Norge og en rekke andre organisasjoner.

Tilsynet foreslår å øke grenseverdiene for 11 sprøytemidler og sette grenseverdier for tre nye typer sprøytemidler. Åtte av sprøytemidlene er ikke tillatt brukt i Norge, men bare i land vi handler med.

 

Dette er skremmende. Den såkalte «cocktaileffekten» ved å bli utsatt for en rekke forskjellige sprøytemidler er ikke vurdert. Mattilsynet har heller ikke tatt høyde for at foster og barn er ekstra sårbare, sier Maiken Pollestad Sele, konst. daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

 

Oikos tar til motmæle mot Mattilsynet i et felles høringssvar med en rekke andre organisasjoner. De viser til at «cocktail-effekten» er dokumentert av forskning og at fagmiljøene selv innrømmer store hull i kunnskapen. Organisasjonene mener derfor føre-var-prinsippet bør gjelde.

 

Føre-var-prinsippet synes fraværende hos Mattilsynet. Grenseverdiene burde vært senket, ikke økt. Dette er nok et eksempel på at Mattilsynet setter handel foran miljø og helse, uttaler Pollestad Sele.

 

Endringsforslagene kommer til Norge gjennom EØS-avtalen og er opprinnelig EU-forordninger vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), Europas vaktbikkje for mat. Men i følge Pesticide

Action Network Europe (PAN Europe) har 77 prosent av medlemmene i EFSAs arbeidsgrupper en link til industrien.

 

I høringssvaret frykter nå organisasjonene at dette forslaget vil kunne svekke forbrukertilliten til både matvarene og matmyndighetens styring. Underskriftskampanjen «Si nei til mer gift i maten din» har på kort tid fått over 6700 underskrifter.  

 

Vi oppfordrer alle til å støtte dette oppropet. Se også etter Ø-merket i butikkene. Økologisk mat er garantert ikke behandlet med kunstige sprøytemidler, avslutter Pollestad Sele.

Tilbake til toppen