Hopp til innhold

fra oikos.no

«Gift på menyen»

Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Jon Øyvind Odland, mener det er på tide at Mattilsynet tar cocktaileffekten på alvor, i stedet for å tillate mer gift i maten.

I helgen hadde Dagbladet Magasinet en omfattende reportasje om innholdet av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og andre giftstoffer i mat. -Det er på tide at Mattilsynet tar cocktail-effekten på alvor i stedet for å tillate mer gift i maten vår, sier lege og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Jon Øyvind Odland.

Over halvparten av maten inneholder sprøytemiddelrester

Det fokuseres stadig mer på innholdet av sprøytemidler i maten og hva det gjør med helsa vår og miljøet der maten produseres. Sist ut er Dagbladet Magasinet, som i reportasjen «Smaken av Norge» gjør et dypdykk i det som finnes av kunnskap og informasjon om hva mat inneholder av sprøytemiddelrester, tungmetaller og andre miljøgifter. På frontsiden til Magasinet lanseres reportasjen under tittelen «Gift på menyen». Bakgrunnen er blant annet Mattilsynets årlige rapport «Rester av plantevernmidler i næringsmidler i 2012», om innholdet av sprøytemiddelrester i maten vi spiser i Norge. Rapporten viser at over femti prosent av maten inneholder rester av sprøytemidler. Disse kan blant annet føre til økt risiko for kreft og fosterskader og er skadelige for økosystemene våre. Nylige undersøkelser viser også at grunnvannet er belastet med sprøytemidler i mange områder av Norge.

Må ta cocktaileffekten på alvor

Magasinet framhever at grenseverdiene for sprøytemidler stadig økes, noe som igjen medfører mer sprøytemiddelrester i maten vi spiser. I tillegg poengteres det at man finner rester av flere ulike typer sprøytemidler i en og samme matvare. Det kan føre til kombinasjonseffekter som kan være helseskadelige for oss mennesker. Slike kombinasjonseffekter omtales ofte som ‘cocktaileffekten’, og forskning har vist at den kan øke risikoen for hormonforstyrrelser og kreft.

Seksjonsleder for planter og vegetabilsk mat i Mattilsynet, Terje Røyneberg, mener at maten i norske butikker er trygg å spise.  Lege og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Jon Øyvind Odland, mener derimot at det er på tide at Mattilsynet tar cocktaileffekten på alvor, i stedet for å tillate mer gift i maten vår.

Nordmenn med dårlig sædkvalitet

Kvinner, særlig småbarnsmødre, er mest opptatte av økologisk mat. Menn ser ut til å være mindre bekymret, på tross av at sprøytemidler er noe av det som forringer sædkvaliteten mest. Når vi i tillegg vet at nordmenn er blant de mennene i verden som har dårligst sædkvalitet, blir dette aspektet enda viktigere.

Sjekker ikke for rester av det mest brukte virkestoffet

Glyfosat er et virkestoff som brukes i Roundup – verdens mest brukte sprøytemiddel. Det brukes både i landbruket og i hager, og sammen med tilsetningsstoffet POEA får vi nedbrytningsproduktet AMPA, som er vesentlig giftigere enn glyfosat i seg selv. Ifølge Magasinet sjekker ikke Mattilsynet for rester av verken glyfosat eller AMPA i egg, melk og kjøtt.

Mat kan produseres uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler

Magasinet trekker frem økologisk landbruk og Fokhol Gård som et eksempel på at norsk landbruk kan produsere mat uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum uttaler blant annet at det er mye det konvensjonelle kan lære av det økologiske landbruket. Selv har landbruksministeren ennå ikke lest regjeringens handlingsplan for økologisk landbruk, sier han i reportasjen. Regjeringens mål er at 15 prosent av produksjon og forbruk skal være økologisk innen 2020.

Fordelene med økologisk underkommuniseres

Daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen, etterlyser langt mer fokus på informasjon om fordelene med økologisk mat. Hun viser til at kampanjer for konvensjonelt dyrket frukt og grønt bygger et image med ‘rent, trygt og miljøvennlig’ uten å formidle at mye av denne maten inneholder sprøytemiddelrester. – Det kan bidra til å utydeliggjøre grensene mellom konvensjonell og økologisk mat, uttaler Andersen til Magasinet. – Om disse betegnelsene hadde vært brukt for norsk økologisk produksjon, ville de vært treffende, fortsetter hun.

Andersen synes det er fint at Bama satser på kampanjer for å styrke omsetningen av norskprodusert frukt og grønt, men etterlyser altså at det også tas tak for å styrke den økologiske delen av denne produksjonen.

- Våre produkter er både rene og trygge, og inneholder ikke rester av plantevernmidler over de fastsatte grenseverdiene, sier Hanne Linnert, som er informasjonssjef i Bama.

Man kan spørre seg hva som ligger i begrepet ren mat, når vi vet at ganske mye av denne maten inneholder sprøytemiddelrester, sier Regine Andersen. De siste åra er grenseverdiene for sprøytemidler satt opp, og bruken av sprøytemidler øker her til lands. Det bør uroe alle som er opptatt av ren, trygg og miljøvennlig mat, avslutter hun.

Kilder:

Dagbladet Magasinet, lørdag 10. august 2013, side 18-25, pdf-utgave kan leses mot betaling her.

NRK fordypning: Tillater mer gift i maten (bl.a. om at sprøytemidler kan føre til nedsatt sædkvalitet).

Bioforsk rapport: Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder.

Miljøstatus.no: Om hormonforstyrrende stoffer  - Punkt 2. om nedsatt fruktbarhet og bekymring for cocktaileffekt.

Folkehelseinstituttet: Skjulte skader på sperm.

Tilbake til toppen