Hopp til innhold

Økologisk Norges arbeide med dagligvarebutikkene

Økologisk Norge jobber aktivt for å påvirke dagligvarekjedene til å tilby et bedre og bredere tilbud av økologisk mat til kundene sine.

Gjennom vårt tidligere prosjekt "Økodemo i butikk" har Økologisk Norge samlet inn data og bygget opp kunnskap om dagligvarebransjen. Vi har identifisert fire kriterier som er kritiske når det gjelder å videreutvikle det økologiske markedet. 

Bevissthet:

Hele verdikjeden må ha større bevissthet rundt økologisk mat. Det gjelder alt fra hvilke varer som skal tilbys, logistikk, lagringhvordan produktene presenteres og synliggjøres i butikk, argumentene som benyttes i markedsføringen, kunnskapen hos butikkansatte og kjennskapen til økologisk mat blant kundene. Gjennom prosjektet Økodemo i butikk jobber Økologisk Norge med dette hver dag. 

Tilgjengelighet:

For å bygge opp et marked må kundene ha et tilstrekkelig tilbud av varer som er relevante og tilgjengelige over tid og som dekker daglige behov. Økodemo i butikk er i dialog med de respektive butikkene og leverandørene om dette og forsøker på denne måten å bidra til at dette kriteriet oppfylles så langt det er mulig. 

Synlighet:

Varene må merkes, profileres og plasseres på en slik måte at de er enkle å finne i butikken. Dette er blitt noe bedre i enkelte butikker der personellet har et bevisst forhold til økologisk mat, men er ellers en stor utfordring i de fleste butikker. Økodemo i butikk er i dialog med butikkene og gir veiledning til de ansatte når vi er på demo. 

Pris: 

7 av 10 forbrukere opplever at prisen på økologiske matvarer er dyrere enn konvensjonell.1 Dette til tross for at over 60 prosent av økologisk mat omsettes i lavprisbutikkene, med unntak av kjøtt.2 Prisforskjellen varierer stort mellom de ulike varegruppene. Noen ganger er prisen nærmest lik og i noen få tilfeller kan økologisk være litt billigere. Prisforhandlinger mellom produsent og dagligvareaktørene har ikke Økodemo i butikk mulighet til å påvirke. I formidlingen overfor forbruker legger prosjektet vekt på hvilket arbeid som ligger bak økologisk produksjon, slik at forbruker skal få større forståelse for hvorfor det er en viss prisforskjell. 

Dagligvarekjedene er mektige aktører som styrer det norske dagligvaremarkedet. Det er en tøff kamp om hylleplassen i butikkene, og levetiden er kort dersom omsetningen av og inntjeningen på produktene ikke er som forventet. Dette gjelder i like stor grad konvensjonelle matvarer som økologiske 

Dagligvarekjedene er opptatt av bærekraft og viser en positiv vilje til å tilby stadig flere økologiske matprodukter til sine kunder. 

Tilbake til toppen