Hopp til innhold

Sogn Jord- og Hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule med elevar frå heile landet i alle aldrar. På skulen finn du eit jordnært og sterkt fagmiljø.

Det allsidige skulegardsbruket står sentralt i undervisinga. Studieturar og praksisperiodar gir ekstra fagleg påfyll og inspirasjon.

Skulen tilbyr Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk, økologisk. Etter fullført utdanning blir du agronom i økologisk landbruk.

SJH tilbyr også ei høgare yrkesfagleg utdanning i samarbeid med Hvam vgs. og Fagskolen Innlandet. Fagskuleutdanninga går på deltid over to år og gir tittelen agroteknikar i økologisk landbruk.

Ressurssenteret ved SJH tek seg av besøk, kurs og prosjekt utanom undervisinga. Kursa er opne for alle. Mjølkeforedling, ølbrygging, birøkt, kompostering og andelslandbruk har vore tema dei siste åra.

På skulen finn du ein populær gardsbutikk, som er open måndag til laurdag. Butikken har eit breitt utval av økologiske og lokalproduserte daglegvarer, og mange etiske gåveartiklar.

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål.

Her kan du sjå filmsnuttar frå undervisinga.

Her kan du lese intervju med tidlegare elevar.

Se også nettside til Sogn Jord- og Hagebruksskule

Ta gjerne kontakt for ein hyggeleg prat eller for å avtala besøk: sjh@sfj.no / 57 53 71 00

Tilbake til toppen