Hopp til innhold

Hva er økologisk landbruk?

Den internasjonale økologibevegelsen (IFOAM) har definert økologisk landbruk slik:

Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.

Kilde: International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM )

 

Tilbake til toppen