Hopp til innhold

Dyrk Framtida

Skolehage på din skole i 2025?

Vil din skole på Østlandet bli prosjektskole? Hvert år fra 2024 - 2026 samarbeider Økologisk Norge med femten skoler om å etablere skolehage. 

Økologisk Norges prosjekt Dyrk framtida – flere skolehager i Norge er nå på jakt etter 15 nye prosjektskoler på Østlandet som vil etablere skolehager i 2025.  Prosjektskolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for elevene.

Økologisk Norge stiller med midler til selve skolehagen og kurs  for lærere, samt tett oppfølging og veiledning gjennom hele prosjektåret. Skolen selv stiller med tid og ressurser til etablering og kurs, samt tid og ressurser til å få hagen til å fungere over tid. Sammen dyrker vi framtida!

Noe for din skole? Send oss en søknad med punktene under:

  • Skolens beliggenhet og antall elever
  • Hvilket område dere har tilgjengelig (gjerne med bilde)
  • Kunnskap og erfaring med dyrkning fra før av
  • Ønsker og visjoner for skolehagen
  • Hvordan dere kan arbeide tverrfaglig og knytte skolehagen til fagfornyelsen
  • Er ledelsen med på laget? Vil det settes av tid til å utvikle skolehagen?

Hvem kan søke?

  • Offentlige grunnskoler på Østlandet (Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, alle kommuner i tidligere Oppland og Ringsaker kommune)
  • Skoler som vil etablere skolehage på skolens eget område
  • Skoler som har skolehage fra før kan også søke

Søknadsfrist er satt til til fredag 28.  juni 2024. (utvidet fra 1. juni).

Ta kontakt hvis skolen din trenger utsatt frist.

Send søknaden til Annikken Jøssund annikken@okologisknorge.no

Se tidligere prosjektskoler her

 

 

 

Tilbake til toppen