Hopp til innhold

Dyrk Framtida

Skolehage på agendaen

Fulltegnet seminar tyder på stor interesse for det levende klasserommet. Skolehagen er tilbake på agendaen og timeplanen.

I år som årene før, arrangerte Økologisk Norge og Vitenparken Campus Ås "Skolehageseminaret" for alle som jobber med, vil jobbe med og er interessert i skolehage. 200 deltakere fra hele landet, inkludert stor digital deltakelse, samlet seg for å utforske temaer rundt skolehager der hovedtemaer var biologisk mangfold.

Deltakerne ble oppfordret til å reflektere over spørsmål som: Hva kan mangfoldet bidra til? Hvordan kan vi støtte oppunder det? Og ikke minst, hvordan kan vi undervise om og med mangfoldet?

Interessen for skolehageseminaret var overveldende, ildsjeler med ulike bakgrunner deltok, alle med en felles interesse for skolehagesaken.

Årets skolehageseminar er et bevis på at skolehagene rundt i landet har en lys og lovende fremtid

- Årets skolehageseminar er et bevis på at skolehagene rundt i landet har en lys og lovende fremtid, sier prosjektleder Annikken Jøssund. Skolehagen har et enormt potensial til å bidra til barnas kunnskap og forståelse av naturen, i tillegg til konkrete, praktiske erfaringer rundt dyrking, mat og kosthold, og det er fantastisk å se hvor mye engasjement det er for å videreutvikle denne læringsarenaen. 

Seminaret tok dykk ned i insekter, jordliv, ville vekster, sortsmangfold og økologiske sammenhenger. Gjennom foredrag og workshoper ble deltakerne kjent med den komplekse verdenen som eksisterer i skolehagene våre. Et sentralt poeng som ble belyst var hvordan alle artene i skolehagen er uløselig forbundet med hverandre, og hvordan dette mangfoldet kan berike læringsopplevelsen for barna.

Under workshopdelen ble det undervist i praktisk skolehageplanlegging, flerårige vekster i skolehagen, permakultur, anlegging av vannspeil, kompostens skikk og bruk og mye mer.

Skolehagen var tidligere en viktig læringsarena for barn og har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang, men interessen er nå igjen økende.  

Gjennom prosjektet «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge» ønsker Økologisk Norge å løfte skolehagesaken høyere opp på agendaen og inspirere til at flere etablerer skolehage på sin egen skole. I prosjektperioden 2020-2023 har Økologisk Norge vært med på å etablere 40 nye skolehager på Østlandet og bygget opp et tilhørende nettverk rundt skolehager.  Nå har prosjektet fått støtte til en ny prosjektperiode fra 2023 - 2026, som gjør det mulig å videreføre og skalere opp prosjektet.  Det skal etableres 45 nye skolehager, nettverket skal utvides, undervisningsressurser skal videreutvikles, i tillegg til at det blir et eget forskningsprosjekt om skolehager i samarbeid med Norges miljø og biovitenskapelige Universitet.

– Vi heier på alle som ønsker å etablere skolehager og gleder over at mangfoldet av skolehager blir enda større i årene som kommer, sier Annikken Jøssund. 

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB som støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb  

 

Tilbake til toppen