Hopp til innhold
Økologisk Norge

Skisse til en ny matpolitikk

Matmeldinga, en samling tekster om utfordringer og løsninger i fiskeri- og jordbruksnæringa blir lansert av fellesinitiativet for norsk matproduksjon: Ta havet tilbake og jorda i bruk.  Følg med digitalt.

Matmeldinga blir lansert i morgen, 30. oktober. Her presenterer vi både de utfordringer som fiskeri- og jordbruksnæringa står overfor i dag, men viktigst – Matmeldinga skisserer også løsninger for begge næringer. 

Samfunnsoppdrag

Landbruket preges av å være volumdrevet med stordriftsfordeler. De små brukene legges ned, mens det er vekst i produksjoner som er løsrevet norsk ressursgrunnlag og i stedet basert på prisnedskrevet importert kraftfôr.
Effektivisering og strukturering ser vi også i fiskeripolitikken, med kvotesammenslåinger og svimlende kvoter solgt på kvotebørsen. I tillegg ser en at rettighetene til å fiske sentraliseres på Mørekysten, fremfor å oppfylle et av sine viktigste samfunnsoppdrag; sikre bosetting og næringsvei i kystsamfunnene.

Gjennom meldinga tar vi kampen i fellesskap og ser matproduksjon og samfunnsoppdrag for begge sektorer i sammenheng. 

Et samlet initiativ

Matmeldinga inneholder tekster og innspill fra aktører med forskjellige organisasjons- og næringsbakgrunn. Gjennom meldinga tar vi kampen i fellesskap, hvor matproduksjon og samfunnsoppdrag for begge sektorer sees i sammenheng. 

Daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg, har deltatt i redaksjonen for Matmeldinga, og Økologisk Norge er med i initiativet Ta havet tilbake og jorda i bruk.

Velkommen til digital og fysisk lansering

Lanseringa av Matmeldinga vil foregå på Kulturhuset i Oslo fra kl 8.30, fredag 30. oktober. Her vil Matmeldinga bli presentert av den frivillige arbeidsgruppa i Ta havet tilbake og jorda i bruk. I tillegg blir det kommentarer fra eksterne parter.

Lanseringa foregår i sammenheng med ungdomsorganisasjonen Spire sin dagskonferanse, "Over Hav og Land: En dag for et bærekraftig og rettferdig matsystem". Deltakere oppfordres til å møte opp fra kl 8.15 for å unngå mye trafikk på vei inn, dette for å opprettholde smittevern. Det vil også være mulig å få med seg lanseringa digitalt.  

Lenke til arrangementet, Her vil lenke til digital lansering og konferanse bli lagt ut. Følg med!

Ta havet tilbake og jorda i bruk

En rekke aktører har tilsluttet seg oppropet for en ny fiskeri- og jordbrukspolitikk. Organisasjonene bak oppropet er:

 • Norges Kystfiskarlag,
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
 • Kystopprøret,
 • For Velferdsstaten,
 • Latin-Amerikagruppene i Norge,
 • Alliansen Ny Landbrukspolitikk,
 • Attac,
 • Spire,
 • Natur og Ungdom,
 • Norges Sosiale Forum
 • Økologisk Norge
Tilbake til toppen