Hopp til innhold
Klima

Regjeringen setter jordhelse på dagsorden

– Regjeringens tilslutning til 4 per tusen-initiativet er svært gledelig, et steg i riktig retning, sier daglig leder Børre Solberg, – jordbruksoppgjøret må sørge for at ordene blir konkret handling.

Norge tilslutter seg det internasjonale samarbeidet om å øke opptak av karbon i jorda. Dette går fram av en fersk pressemelding fra regjeringen, med tittelen "Jorda er en del av klimaløsningen".
– Det er et viktig klimatiltak som klimatoppmøtet i Paris pekte på. Både jord, skog, planter og røtter er en viktig del av klimaløsningen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Må se sammenhengene

– Regjeringens tilslutning til 4 per tusen (4 promille) initiativet er svært gledelig og et viktig steg for å se klima, miljø og biologisk mangfold i en sammenheng, uttaler daglig leder i Økologisk Norge Børre Solberg. – Jordhelserapporten Landbruksdirektoratet nylig la fram peker også i den retningen. Nå blir det viktig at dette blir fulgt opp i årets jordbruksforhandlinger så det ender i konkret handling, mener Solberg.

Klimatilpasning

Også her i landet må vi gjøre en innsats for økt karboninnhold i jordbruksjord.  Dette er viktig både for å fjerne og lagre CO2 fra atmosfæren, og samtidig blir det bedre matjord, fordi karbonet gir mat til det livsviktige mikrolivet i jorda. Da blir jorda bedre i stand til å møte både flom og tørke, som vi vil få mer av som følge av klimaendringene.

– Endelig, sier Spire

– Dette er så utrolig bra! Vi har jobbet for dette siden 2017, og endelig går regjeringen inn for å bidra ordentlig i den internasjonale dugnaden for å løse både klimakrisen, miljøkrisen og matsikkerhetskrisen, sier Hege Skarrud, leder i Spire i til Nationen.

– Det er strålende nytt både for deg, meg, bonden, dyra, klimaet, miljøet, kulturlandskapet og kulturarven, avslutter Skarrud til Nationen. – Snakk om gladmelding.

Internasjonalt samarbeid

Jord med god jordhelse leverer viktige økosystemtjenester, og er viktig for atmosfæren, klimatilpasninger, vannrensing og plante- og dyreliv. Når jordkvaliteten svekkes, kan det gi problemer med både utslipp av klimagasser og avrenning, som gir forurensning og. I desember i fjor gikk fem norske organisasjoner med i det internasjonale samarbeidet «Fire promille». Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Norge, Utviklingsfondet og Spire meldte seg alle inn. Nå følger regjeringen etter.

Tilbake til toppen