Hopp til innhold

Dyrk framtida

Økologisk Norge søker grønne skoler- ny søknadsfrist

Prosjektet «Dyrk framtida - flere skolehager i Norge» ser etter flere prosjektskoler som vil få hjelp til å arbeide praktisk, tverrfaglig og konkret med lærerplanen. Søk for din skole nå!

Fristen for å søke om å bli med og få skolehage ved din skole, er utvidet til 15. november.

– Vi er på leting etter ti skoler i på Østlandet som ønsker å etablere en skolehage for at elevene kan få en variert og allsidig skolehverdag, forteller prosjektmedarbeider Ane Johnsen fra Økologisk Norge. – Gjennom praktisk arbeid kan elevene få oppleve hele kretsløpet fra jord til bord - og tilbake til jord igjen.

Støtte til unik mulighet

Skolehagen byr på en unik mulighet til å få tilgang til natur- og matkunnskap dirkete gjennom å dyrke i sitt eget nærmiljø.

Skolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med midler til skolehagen og kurs for lærere og elever, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å etablere og drifte skolehagen over tid.

Skolehage for praktisk læring

–  Gjennom praktisk arbeid får barna mulighet til å lære om biologisk mangfold, jordliv, landbruk og kulturarv ved å dyrke sin egen mat. I skolehagen får elevene mulighet til å sette teoretisk kunnskap ut i praksis, bruke kroppen og forstå hvor maten kommer fra, sier daglig leder i økologisk Norge, Markus Hustad.

Prosjektet «Dyrk framtida - flere skolehager i Norge» går snart inn i sitt tredje prosjektår. Gjennom kurs, veiledning og økonomisk bistand skal de hjelpe ti skoler med etableringen og gjennomføring av undervisning i skolehagen.

–  Med dette prosjektet vil vi bidra til å synliggjøre og løfte frem skolehagen som en formidlingsarena og et sted for praktisk læring. Siden prosjektstart har over 6000 barn fått tilgang til skolehage og Økologisk Norge arbeider stadig med at enda flere skal få muligheten til å undre og beundre prosessene i naturen, forteller Hustad.

For en bærekraftig framtid

Når den nye lærerplanen trådte i kraft høsten 2020 var det grunn til nok en gang å brette opp ermene. Målsettinger om at elevene skal utvikle forståelse for økosystemene, bærekraft og miljø gjør at skolehagene igjen gjør seg gjeldene som en pedagogisk læringsarena. 
–  Den kommende generasjonen står overfor store klima- og miljøutfordringer, og skolehagen er en konkret læringsarena hvor de kan gjøre en forskjell. Hvilke utfordringer den kommende generasjonen står overfor er vanskelig å forutsi, men en grunnleggende forståelse for matproduksjon, lokal forankring og kokrete erfaringer vil være vesentlig, mener Hustad.

Langsiktig satsning - for hele landet

Prosjektleder Annikken Jøssund har fulgt prosjektet siden starten og melder om gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere.
– Vi har hatt en god dialog med de tjue skolene som har vært med i prosjektet så langt, og vi optimaliserer veiledningen skolene får slik at den er relevant. Lærerne har satt pris på faglig påfyll på kursdagene og muligheten til å snakke med andre skoler i lik situasjon som de selv, sier Jøssund. Ønsket til Annikken er at alle barn i Norge skal få muligheten til å lære matproduksjon gjennom å dyrke i sin egen skolehage. Økologisk Norge sitt satsningsområde er per nå på Østlandet, men vi håper at prosjektet kan utvides til å gjelde hele landet på sikt.
– Skoler som ønsker å arbeide tverrfaglig og langsiktig med skolehage, oppfordres til å søke om å bli prosjektskole, avslutter Jøssund.

Ønsker din skole å bli prosjektskole?

Skriv en søknad med punktene under:

• Skolens beliggenhet og antall elever
• Hvilket område dere har tilgjengelig (gjerne med bilde)
• Kunnskap og erfaring med dyrkning fra før av
• Ønsker og visjoner for skolehagen
• Hvordan dere kan arbeide tverrfaglig og knytte skolehagen til fagfornyelsen
• Er ledelsen med på laget? Vil det settes av tid il å utvikle skolehagen?

Utvidet søknadsfrist er satt til mandag 15. november.
Send til prosjektmedarbeider Ane Johnsen ane@okologisknorge.no

Ønsker du å lese mer om vårt arbeid og få mer inspirasjon, sjekk vår nettside www.skolehagerinorge.no

Tilbake til toppen