Hopp til innhold

Økologisk Norge

Økologisk Norge får ny drakt

Endelig har vi fått mulighet til å fortsette arbeidet etter navnebyttet i 2018: Økologisk Norge får ny visuell profil for å nå bredere ut.

Økologisk Norge skiftet navn i 2018 fra Oikos – Økologisk Norge, et steg mot enda mer tydelig kommunikasjon. Nå er tiden moden for å utvikle og fornye organisasjonens visuelle profil og identitet. I februar i år vedtok landsstyret å starte arbeidet med denne prosessen.

Organisasjonen har siden oppstart i 2000 utviklet seg til å favne bredere med flere prosjekter. Den er både en medlemsorganisasjon og en prosjektorganisasjon som jobber innen flere felt – direkte mot bønder, forbrukere og myndigheter, med dagligvarehandel, barneskoler, andelslandbruk og Reko-ringer, festivaler og frivillighet, blant annet. Organisasjonen er til stede på en rekke flater, både fysiske og digitale, og utgir også det redaksjonelle medlemsmagasinet Ren Mat. Det er nå behov for å på nytt samle organisasjonens arbeid under en paraply for nå ut til en rekke ulike målgrupper, samtidig vise tydelig at organisasjonen er avsender.

For oss er det alltid mest interessant å jobbe med prosjekter som gjør en forskjell i folks liv.

Samarbeid med byrået Bielke&Yang

Sekreteriatet har innhentet flere tilbud fra byrået rundt om i landet og har etter en vurderingsprosess landet på byrået Bielke&Yang. Byrået har lang erfaring med å utvikle og fornye merkevare og visuell profil for store og små aktører, flere innen matbransjen.

– Vi har lenge ønsket å fremstå tydeligere med vår profil og nå er endelig tiden inne for å skape en ny visuell identitet for Økologisk Norge. Det er utrolig spennende å gå inn i et samarbeid med det dyktige byrået Bielke&Yang, sier daglig leder Markus Hustad i Økologisk Norge.

– For oss er det alltid mest interessant å jobbe med prosjekter som gjør en forskjell i folks liv, og det føler vi at Økologisk Norge definitivt gjør. Vi er nødt til å finne bedre måter å produsere mat på i fremtiden, til glede for både forbrukerne, bøndene og dyra – i tillegg til vårt felles klima og miljø selvsagt. Om vi kan hjelpe Økologisk Norge å tydeliggjøre sitt arbeid og nå ut til flere med det de gjør gir det mening for oss, og vi er stolte av å ha fått tilliten til å utvikle en helt ny visuell identitet for organisasjonen, sier designer og partner i Bielke&Yang, Martin Yang Stousland.

Forankring i organisasjonen

Involvering av medlemmer og tillitsvalgte er viktig for Økologisk Norge som er en demokratisk medlemsorganisasjon. Sammen har landsstyret og sekretariatet satt ned en beslutningsgruppe som tillitsvalgte fikk invitasjon til å delta i før sommeren. Beslutningsgruppen består av representanter fra lokallag, landsstyret og sekretariatet. Gruppen blir koblet på alle stegene i samarbeidet med byrået for å sikre god oppdragsforståelse og å komme med innspill til justeringer.

Byrået har også gjort en-til-en intervjuer med medlemmer og tillitsvalgte og organisasjonen har sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer. I september ble prosessen kickstartet med en workshop hos Bielke&Yang med beslutningsgruppen og sekretariatet for å innhente innsikt og bli kjent. Byrået har samlet opp et godt arbeidsgrunnlag bestående av styringsdokumenter, kommunikasjonsstrategi, et kravspekk, intervjuer og undersøkelse.

En mangfoldig organisasjon i samme drakt

Per i dag har flere av prosjektene egen logo og et eget uttrykk. Landsstyret har tro på at å samle flest mulig prosjekter under samme visuelle profil vil styrke organisasjonens uttrykk med en tydelig avsender. Landbrukets Økoløft og Økouka er samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner og vil derfor beholde sitt formspråk.

– Fordi vi jobber så bredt og mot ulike målgrupper er det desto viktigere å fremstå med en tydelig avsender. Vi har i dag et stort behov for å samle det visuelle uttrykket vårt, og Bielke&Yang har spisskompetanse på nettopp det å utvikle et identitetsystem som er gjenkjennbart over flere flater. Det kjennes som et trygt valg og vi gleder oss skikkelig til å se organisasjonen i ny drakt, sier Hustad.

– Fordi Økologisk Norge har mange målgrupper og arbeidsområder tror vi det blir viktig å utvikle et system som kan skape en rød tråd i all kommunikasjon. Vi tror også det blir viktig å balansere det faglige og detaljerte i landbruket med det enkle og tydelige som skaper forståelse blant forbrukerne, og kanskje til og med noen aha-opplevelser og et folkekrav om bedre og mer bærekraftig matproduksjon. Vi gleder oss til å jobbe videre med den engasjerte gjengen i Økologisk Norge sier rådgiver i Bielke&Yang, Aksel Overskott.

Vi skiller oss fra andre landbruksorganisasjoner fordi vi favner om både forbrukere og bønder, og at vi også har et klart miljø- og bærekraftsfokus.

Et grep for å styrke økologisk

 Parallelt med Økologisk Norges utvikling har bevisstheten rundt bærekraftige matvalg.

– Nå er det sterkt behov for et landbruk som spiller på lag med naturen og det er et moment i samfunnet. Vi har stor tro på at en organisasjon som ikke bare snakker i klar tekst, men også synes i klar tekst kan styrke det økologiske landbruket og forbruket i Norge, sier Hustad.

Innen områdene økologisk mat og landbruk finnes det flere aktører, og organisasjonen merker at folk flest ikke klarer å skille dem.

– Det er viktig for Økologisk Norge å tydelig vise hvem vi er, hvem vi er for og hva vi står for. Vi skiller oss fra andre landbruksorganisasjoner fordi vi favner om både forbrukere og bønder, og at vi også har et klart miljø- og bærekraftsfokus. Prosessen med Bielke&Yang skal bidra til vise frem den unike rollen organisasjonen har innen miljø- og landbruksorganisasjonene. Selv om klima- og miljøproblematikk er dystre budskap forsøker Økologisk Norge å være konstruktive og optimistiske. Vi har fulgt med en stund på arbeidet til Bielke & Yang og er sikre på at de kan klare å få organisasjonen til skinne enda mer som den sterke og optimistiske organisasjonen vi er, som kan balansere det alvorlige og det optimistiske, sier Hustad.

Den nye visuelle identiteten vil være klar tidlig vår neste år, og vil bli presentert på landsmøtet i 18-20 mars 2022.

Medlemsorganisasjonen Økologisk Norge ble stiftet 3. september 2000, for å styrke det økologiske miljøet i Norge. De tidligere organisasjonene Norsk økologisk landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag og Økoprodusentane gikk da sammen om en ny organisasjon. Her kan du lese mer om Økologisk Norge.

Bielke&Yang er et designbyrå basert i Oslo, og jobber hovedsakelig med identitetsdesign og merkevareutvikling. Byrået har arbeidet med alt fra små start ups til store offentlige ombud.

Tilbake til toppen