Hopp til innhold

Landbrukets Økoløft

Knallstart for ØKOLØFT

– Vi er med på å skrive et nytt kapittel om økologisk landbruk, sa flere av deltakerne på kick-off samlingen som markerte starten på storsatsingen Landbrukets ØKOLØFT denne uka.

Det unike fellesprosjektet Landbrukets ØKOLØFT samlet inspirasjonsbønder og andre deltakere på Kringler gjestegård ved Gardermoen tirsdag denne uka. Målet er flere økologiske bønder og mer økologisk mat basert på norske ressurser.

Mye er felles 
Blant inspirasjonsbøndene var Aud Mari Folden, som produserer grønnsaker, potet, korn og gress på 650 mål i Levanger. De driver blant annet parallellproduksjon av gulrot og har totalt en årlig omsetning på om lag 11 millioner kroner. 
Folden var tydelig på at det er viktig at vi gjennom Landbrukets ØKOLØFT fokuserer på alt som er felles enten du driver konvensjonelt eller økologisk, og hvilke konkrete positive elementer som økologiske metoder kan bidra med. 
Hun fortalte at netto avlinger med økologisk gulrot i enkelte år overstiger den konvensjonelle fordi det blir mindre svinn.

Gode avlinger
En annen inspirasjonsbonde som fortalte fra livet på egen gard var Rolf Tore Djønne (ingressfoto) fra Ulvik i Hardanger. Han dyrker økologiske epler, og fortalte at 2014 ble et rekordår med 4000 kg epler per dekar. Han arbeider også som jordbrukssjef. 
Djønne la ikke skjul på utfordringer knytta til kalde vårer, fuktige somre og store variasjoner i avlinger. Han viste blant annet til viktigheten av god hygiene gjennom å rydde og brenne sjuke greiner. 
I likhet med de andre inspirasjonsbøndene fortalte han om mye arbeid, men også om hvordan livet som bonde er å leve et godt og meningsfullt liv.

Bruker utmarka 
Turid Haga Vange fra Vange gård i Vik i Sogn fortalte at valget om å drive økologisk da hun skulle ta over familiegården, var enkelt siden hun hadde vokst opp med økologisk drift. Foreldrene var med i det såkalte 30-bruksprosjektet på 80-tallet.
På Vange gård har hun 42 melkekyr og slakteokser, i tillegg jobber hun til daglig som fagrådgiver på fôring og melkerobot i TINE. 
Vange fortalte om bruk av utmark og setring og om hvordan kyrne løp i full fart ned fra fjellet om høsten, tross drektige mager, i det de fikk øye på fjøset hjemme. 
Det vakte god latter, for alle som har sett kyr løpe vet hvor utrykket «å løpe så romper og horn står til alle kanter» stammer fra.

Brobygger
I programmet var det også innledninger fra myndighetene og alle organisasjonene som samarbeider. 
Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, åpnet samlingen med å poengtere at ØKOLØFT er en viktig bidragsyter i det økologiske skiftet, og viktig for brobygging mellom det konvensjonelle og det økologiske landbruket.

Markedet er modent
Statssekretær fra Landbruks- og matdepartementet Hanne-Maren Blåfjelldal, la vekt på at markedet nå er modent for økt økologisk produksjon og at regjeringen ønsker å legge til rette for dette. Hun viste også til en utredning på frukt, grønt og bær fra februar i år som blant annet viste at flere økologiske epleprodusenter er mer produksjonseffektive enn konvensjonelle epleprodusenter. 
Blåfjelldal avsluttet med å ønske prosjektet lykke til, og understrekte at «jobben som inspirasjonsbonde er vanvittig viktig» - spesielt å vise at det er god økonomi i å legge om til økologisk produksjon.

Dyktige og modige
– Når landbruket samler seg og vi jobber sammen, får vi ekstra krefter og kan nå utrolig mye lengre, sa Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag sa i sin innledning. I et engasjert innlegg ga han mye ros til inspirasjonsbøndene for deres faglige dyktighet, og ikke minst pågangsmot til å ta beslutningen om å legge om. 
– Dette er en terskel som jeg tenker at mange, inkludert meg selv, ennå ikke har hatt tid eller kapasitet til å ta, og som koster, sa han. Skorge uttalte også at han så på økologisk som en pådriver for innovative løsninger som også vil komme til nytte i konvensjonelt landbruk.

Norsk landbruks beste venn
John-Petter Løvstad, assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag la vekt på at samlingen på Kringler var en historisk dag for økologisk landbruk i Norge. Han understreket også at den jobben som inspirasjonsbøndene og andre økobønder i Norge gjør, er svært viktig for hele landbruket. Ikke minst når det gjelder alliansebygging og omdømme. 
– Den økologiske forbrukeren er antakelig norsk landbruks beste venn, sa Løvstad. Han var også optimistisk og understreket at nå må vi se framover. – Det er en ny tid med store muligheter hvis vi virkelig vil satse, avsluttet han.

Veiledere 
På dag 2 var det innledninger om Debios arbeid med å lage kortversjoner av økoveiledere for de ulike produksjonene og informasjon om Økologiske Foregangsfylker og deres bidrag inn i landbrukets ØKOLØFT. Det var Emil Mohr fra Debio og Torunn Riise Jackson fra foregangsfylkene som sto for dem.

Kunnskap er nøkkelen
Kjersti Berge fra Norsk landbruksrådgiving ga til slutt en oversikt over de konkrete tilbudene om økologisk førsteråd, individuell veiledning og muligheten for å delta i Grupperåd selv om du kanskje bare er i tenkeboksen og ikke har bestemt deg helt for å legge om til økologisk drift. 
Norsk Landbruksrådgiving var representert med 8 av sine rådgivere på samlingen. Dette ble satt stor pris på av alle bøndene. 
Alle inspirasjonsbøndene understreket at nettopp kunnskap er nøkkelen til et godt drevet økologisk landbruk.

 


Utover høsten og neste vår og høst vil det bli en rekke arrangementer i regi av Landbrukets ØKOLØFT i alle regioner.

Les mer om Landbrukets ØKOLØFT 
Følg Landbrukets ØKOLØFT på Facebook

  • Kjersti Berge fra Norsk landbruksrådgiving ga til slutt en oversikt over de konkrete tilbudene om økologisk førsteråd, individuell veiledning og muligheten for å delta i Grupperåd selv om du kanskje bare er i tenkeboksen og ikke har bestemt deg helt for å legge om til økologisk drift.
  • Norsk Landbruksrådgiving var representert med 8 av sine rådgivere på samlingen. Dette ble satt stor pris på av alle bøndene.
  • Alle inspirasjonsbøndene understreket at nettopp kunnskap er nøkkelen til et godt drevet økologisk landbruk.
Tilbake til toppen