Hopp til innhold

Nye økotall: – Nå trenger Norge en økominister

– Folk ønsker seg mer miljøvennlig, økologisk mat. Sverige dyrker allerede 20 prosent økologisk. Det kan vi klare også i Norge! Da trenger vi at Sandra Borch også blir økominister.

Matminister Sandra Borch (Sp) ledet i dag et møte for alle de viktigste aktørene som trenges for å øke omsetningen og produksjonen av økologisk mat i Norge. Etterpå ble nye økotall lagt frem.

– Det er en ny milepæl for mer norsk, økologisk mat. Aldri før har det vært så stor vilje fra jord til bord for et økoløft for Norge. Nå forventer vi en økt satsing på økologisk også i jordbruksoppgjøret, slik regjeringen har lovet i regjeringsplattformen, sier daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad.

Borch sa i møtet at målet om 50 prosent selvforsyning er blitt viktigere – og arbeidet for mer økologisk landbruk her er viktig.

Etterspørselen etter økologisk mat har vært økende over en rekke år, men produksjonen følger ikke etter. Nye økotall som ble lagt frem i dag bekrefter trenden.

– EU som har mål om at en fjerdedel av arealet skal dyrkes økologisk innen 2030. Men når man selger økologiske tyske epler eller italienske poteter, heller enn norske, betyr det tapte inntekter for norske bønder. Vi trenger mer norsk, økologisk mat, sier Hustad.

Borch fastslo også at økologisk landbruk har stor overføringsverdi knyttet til dyrevelferd, jordhelse, mindre bruk av sprøytemidler, og bruk av husdyrgjødsel ovenfor hele landbruket. Dette er Hustad enig.

– Folk ønsker seg mer miljøvennlig, økologisk mat. Sverige dyrker allerede 20 prosent økologisk. Det kan vi klare også i Norge! Men da trenger vi at Sandra Borch også blir en økominister, ikke bare en matminister.

Hustad mener hun må stille krav om krav om innkjøp av økologisk mat i alt fra skoler, barnehager, sykehjem og sykehus, slik forskning viser virker og Riksrevisjonen har etterlyst lenge.

– 15 organisasjoner, inkludert alle bondeorganisasjonene, krever nå et tydelig økomål også i Norge. Dette bør være spikeren i kista for de siste års Frp-politikk, hvor alt skal overlates til markedet, sier Hustad.

Om økomål
EU satte nylig et mål om at en fjerdedel av maten skal være økologisk innen 2030. Sverige har et mål om at 30 prosent av arealet skal produsere økologisk innen 2030, og Danmark et mål om 20 prosent av økologisk areal innen 2030. 
I Norge ble målet om 15 prosent innen 2020 avviklet av Fremskrittspartiet i regjering i 2018.

Om offentlige innkjøp

Tilbake til toppen