Hopp til innhold

Nominer en kandidat til Årets meitemark 2021

Kjenner du noen som helhjertet går inn for å fremme økologisk landbruk og meitemarkens trivsel? Landsstyret i Økologisk Norge etterlyser gode kandidater til Årets Meitemark 2021.

Årets meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og bidrar til å ta vare på jordas biologiske mangfold.

Meitemarken er en viktig del av økosystemet og bidrar til god matjord og næring til plantene. Økologisk Norge ønsker å hylle aktører som bidrar til å forvalte og ta vare på jorda. Kandidater til prisen kan gjøre dette:

  • - Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
  • - Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Landsstyret i Økologisk Norge vil gjennomgå innkomne forslag og prisen Årets meitemark 2021 vil deles ut til våren.

Gode og velbegrunnede forslag til Årets meitemark 2021 kan sendes til info@okologisknorge.no. 

Frist for å nominere en kandidat er 20. januar 2021.

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:
2020 Marianne Leisner og Linda Jolly
2019 Dag Jørund Lønning
2018 Jasper Kroon og Tom Boersma, Solhatt økologisk hagebruk
2017 Regine Andersen
2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk
2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud
2014 Liv og Dag Hauffen
2013 Olav Arnar Bø
2012 Ib Kondrup
2011 Olav Jønsi
2010 Gjermund Stormoen
2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli
2008 Karl og Petra Grude
2007 Helge Christie og Anders Vatn
2006 Grete Lene Serikstad
2005 Einar Grepperud og Emil Mohr
2004 Erna og Trygve Sund
2003 Vinjar Tufte
2002 Ella Sandnes
2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg
2000 Pascale Baudonnel
1999 Thomas Cottis
1998 Christian Zurbuchen
1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)
1996 Kristian Ormset
1995 Johan Ellingsen
1994 Sissel Hansen
1993 Kåre Torvik
1992 Vidar-Rune Synnevåg

Hedersprisen Årets Meitemark

Årets Meitemark er en hederspris som deles ut en gang i året av Økologisk Norge.

Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

  • Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
  • Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Tilbake til toppen