Hopp til innhold

Økohage

Lysere tider for hagepoteten

Vil du dyrke dine egne poteter? Nå blir det enklere å få tak i små mengder med kontrollert og sertifisert settepotet. Økologisk Norge etterlyser også økologisk sertifisert settepotet. 

Stadig flere ønsker å dyrke poteter til eget bruk og i år har etterspørselen etter sertifiserte settepoteter økt kraftig, melder Felleskjøpet, som opplever at flere butikker er utsolgt for settepotet. En ny forskrift er gode nyheter for alle som vil dyrke potet til eget bruk på lovlig vis. 

Kjøpe noen få settepoteter 

Fremover skal det bli enklere for hobbydyrkeren å få tak i små mengder sertifiserte settepoteter. Mattilsynet har sett behovet for å legge bedre til rette for at hus- og hageeiere kan få tak i sertifiserte settepoteter av de sorter og i de mengder de ønsker, og samtidig sikre lavest mulig risiko for å spre potetskadegjører. Derfor foreslo de en endring i reglene for salg av settepoteter.  

Matpoteter skal ikke i jorda 

Endringen i regelverket er ment å bidra til å forhindre at innkjøpte matpoteter fra butikk blir brukt som settepoteter. Slik bruk av matpoteter gir stor risiko for spredning av skadegjørere.
– Den nye forskriften vil kunne bidra til et mer tilpasset og rimeligere innkjøp av settepoteter for de som ønsker kun et begrenset kvantum, og kanskje bare noen få poteter av flere potetsorter med ulike egenskaper, skriver Mattilsynet på sine nettsider. 

Når får vi Ø-sertifisert settepotet? 

Både andelslandbruk og småhagedyrkere vil helst ha økologisk settepotet, men Øko-settepoteten i små kvanta lar fortsatt vente på seg. Mattilsynet sier ingenting om tiltak for å møte en økende etterspørsel etter økologisk sertifisert settepotet. Økologisk Norge mener at vi nå trenger en økt prioritering for å bedre tilgjengeligheten også av økologisk sertifisert settepotet til privatmarkedet. Pr i dag er ingen sorter av økologisk settepotet ikke tilgjengelig på markedet, ifølge Debios oversikt, okofro.no.

I år er det ingen tilgjengelige sorter av økologisk settepotet ifølge okofro.no hos Debio  FOTO: Skjermdump - Økologisk Norge
I år er det ingen tilgjengelige sorter av økologisk settepotet ifølge okofro.no hos Debio FOTO: Skjermdump - Økologisk Norge

Regelverket på området økologisk formeringsmateriale

I henhold til reglene skal økologisk godkjent formeringsmateriale (såvare, settepoteter og annet vegetativt formert plantemateriale) benyttes. Kravet gjelder både på karens- og økologisk areal. Økologisk formeringsmateriale kan være egetprodusert eller kjøpt.

Når det ikke er mulig å skaffe økologisk formeringsmateriale, er det tillatt å benytte konvensjonelt formeringsmateriale. Regelverket tillater imidlertid ikke bruk av beisa konvensjonell såvare! Kontroller derfor ved levering, at du har fått ubeisa såkorn/frø. Ta vare på følgeseddel eller emballasjen som dokumentasjon på hva som er sådd. Det skal av faktura eller lignende fremgå at det er økologisk eller ubeisa vare som er levert.


Økologiregelverket inneholder bestemmelser om bruk av økologisk såvare og settepotet. Der er det blant annet krav om at det opprettes en nasjonal database med oversikt over tilgjengelig økologisk vare.
Hvis det ikke er mulig å skaffe økologisk formeringsmateriale, kan konvensjonell ubeisa vare tillates brukt i følgende situasjoner:
a) Hvis ingen sorter av ønsket vekst er oppført som tilgjengelige. Eller hvis ingen av de oppførte sortene kan leveres i den aktuelle landsdelen.
b) Hvis produsenten ønsker å bruke en annen sort en de som er oppført i databasen, og det kan godtgjøres at de sortene som er oppført ikke kan brukes til ønsket formål (f.eks. grunnet tidlighet, klimatilpasninger o.l., eller ved kontraktproduksjon med krav om en bestemt sort)
c) Hvis en bestemt sort ønskes brukt til forsknings- eller undervisningsformål.

Kilde: Debio

Tilbake til toppen