Hopp til innhold

Økologisk Norge

Landsmøteuttalelse: Landsmøtet i Økologisk Norge krever at avtalepartene og Tine tilrettelegger for produksjon av økologisk melk med merpris i hele landet

Den nasjonale etterspørselen etter økologisk melk øker, og Tine trenger mer økologisk melk. Samtidig har Tine sagt opp avtaler med åtte økologiske melkeprodusenter i Nord-Norge, og tappelinjen for økologisk melk er lagt ned. Dette er også i ferd med å skje i Rogaland. Produsenter i sentrale strøk på Østlandet og i Trøndelag prioriteres, der det er lett og tilgjengelig frakt.

Men markedet er i ferd med å øke mer enn det bønder i sentrale strøk kan levere av økologisk melk. Det er derfor viktig at dagens økologiske melkeprodusenter sikres, samtidig som det tilrettelegges for at nye økologiske melkeprodusenter kan komme til. Med økende etterspørsel av økologisk melk er melkemangel ikke utenkelig, og import blir alternativet. Det er essensielt at merprisen på økologisk melk opprettholdes over hele landet slik at selvforsyningen av norsk økologisk melk ikke reduseres på sikt.

Tilbake til toppen