Hopp til innhold

Økoløft

Landbrukets Økoløft deltar med inspirasjonsbønder på Økouka

Nå er Økouka rett rundt hjørnet og Landbrukets Økoløft deltar på flere arrangementer rundt omkring i landet. 

Vi skal arrangere fagmøte om økologisk kornproduksjon i Trøndelag, og så deltar flere av inspirasjonsbøndene på ulike arrangement eller inviterer hjem på gården. Landbrukets Økoløft jobber for å øke produksjonen og omsettingen av økologiske varer gjennom å inspirere og gi faglig påfyll gjennom slike arrangementer som disse. 

Spis og dyrk oslofjorden rein! Lørdag 23. September, Virgenes Andelsgård,  

Først ut er gårdsbesøk på Virgenes andelsgård. Det blir åkervandring og åkersmak med tema «spis og dyrk oslofjorden rein» på Virgenes andelsgård. Inspirasjonsbonde Tore Jardar Wirgenes holder omvisning. En liten bolk om forsikring er med i programmet fra Gjensidige. 

Påmelding innen samme dag kl 09:00. Du er påmeldt når du har betalt på vipps. 

Vipps kr 50,- per påmeldte på vippsnr 696152. Det er også forhåndssalg av sesongengsprodukter, se arrangementet for mer informasjon. 

Kornmøte, mandag 25. september, Ersgard, Stjørdal  

Landbrukets Økoløft inviterer til fagmøte om økologisk kornproduksjon i Trøndelag. 

I Trøndelag er det et stort potensial for å øke produksjonen av økologisk korn, både til fôr og mat. Er du nysgjerrig på å starte opp med økologisk korn, eller dyrker det allerede og ønsker faglig påfyll og å møte kollegaer? Da er dette møtet midt i blinken for deg. Det blir faglig påfyll om dyrking, erfaringsutveksling og innlegg fra markedsaktører. Her deltar inspirasjonsbonde, og rådgiver i Norsk landbruksrådgivning, Anders Eggen for å fortelle om sine erfaringer som kornbonde. 

Det blir også servering av suppe og brød laget på lokale økologiske råvarer. Alle som er interessert i å høre mer om mulighetene i økologisk kornproduksjon er hjertelig velkomne til å delta! Møtet er gratis og inkluderer mat, men krever påmelding til Mari Jensen Aas: mari@okologisknorge.no innen 20. September (si ifra om eventuelle allergier). 

Økonomi i økologisk drift, mandag 25. Septemer, digitalt 

Samme kveld arrangeres det et webinar om økonomien i økologisk drift. Her deltar Inspirasjonsbonde Tore Jardar Wirgenes sammen med to andre dyktige økologiske bønder. 

Lønner det seg å legge om gårdsdrifta til økologisk, fra et økonomisk perspektiv? En omlegging vil medføre endringer i de økonomiske forholdene ved drifta, noen forsvinner og andre kommer til. Det kan være investeringer som ombygging av bygninger, utskifting av redskap, inngjerdinger, større kostnader til fôr, men også merpris for produktene, økt tilskudd og innsparing på kunstgjødsel og sprøytemidler. Hvordan går dette opp i ulike produksjoner? Her får vi høre erfaringene til tre bønder om hvordan økonomien i økologisk drift er for dem. 

Gårdsforedling og direktesalg, Søndag 1. oktober, Søndre Røine Gård 

På Søndre Røine gård i Sylling driver Anita Myhre og Kurth Tvinnereim økologisk med spælsau, bringebær og jordbær. De har egne produksjonslokaler, skjærer opp kjøttet selv og lager pinnekjøtt, fenalår og spekepølser. Produktene deres selges i egen gårdsbutikk og gjennom reko-ringen. 

Her får deltakerne bli med inspirasjonsbonde Anita rundt på gården, som vil fortelle om deres drift og veien gjennom utfordringer og fremgang. Så hvis du er nysgjerrig på å starte med kjøttforedling, åpne gårdsbutikk eller lære mer om direktesalg eller bærproduksjon, har du nå mulighet til å lære av Anitas erfaringer og kunnskap. 

Åpent for alle interesserte, men meld deg på til hanne@smabrukarlaget.no innen fredag 29. september. Hjertelig velkommen! 

Natur, Matproduksjon og helse, Onsdag 27. September, Tuppeskogen Grendahus, Gol 

Har måten vi dyrker jorda på noe å si for hvordan vi mennesker har det? Hvordan henger det i så fall sammen: Jordas helse, kvaliteten på maten, helsa vår og samspillet med naturen. Hvordan kan vi tenke helhetlig, så vi ivaretar både naturen og vår egen helse på en og samme tid? 

Vi får høre erfaringer fra Embrik Rudningen og Kjell Borge fra deres deltakelse i prosjektet “Karbonbinding i fjellandbruket” om deres erfaringer med å jobbe med mikrolivet for å få ei sunn jord. 

Inspirasjonsbonde Kjersti Rinde Omsted snakker om helse og økologisk produksjon: 

Like før Kjersti ble syk, flyttet hun til Opaker gård. Parallelt med snuoperasjonen i sin egen kropp, startet omlegging til økologisk drift på gården. Mens Kjerstis kropp ble stadig sterkere, vendte jordlivet tilbake på Opaker. 

Vi deler et måltid laget på lokale råvarer av Omattgjort på Geilo, og det blir rom for refleksjoner og samtale rundt bordet. 

Påmelding til hanne@smabrukarlaget.no innen 21. september. 

 

Alle arrangementetene: 

Landbrukets Økoløft fagmøte: Kornproduksjon i Trøndelag, arrangert av Økoløft med inspirasjonsbonde Anders Eggen  

Økonomi i økologisk drift: webinar | Facebookmed nspirasjonsbionde Tore Jardar Wirgenes 

Spis og dyrk oslofjorden rein! | Facebook hos inspirasjonsbondeTore Jardar Wirgenes 

Gårdsforedling og direktesalg   hos inspirasjonsbonde Anita Myhre  

Natur, matproduksjon og helse   hvor Inspirasjonsbonde Kjersti Rinde Omsted deltar. 

 

For fullt program under Økouka se nettsidene: ØKOUKA 2023 

Neste landbruksmøte arrangert av Landbrukets Økoløft blir på Tynset i samarbeid med Klosser innovasjon og flere lokale aktører. 

Sett av 16. november i kalenderen, her blir det påfyll om alt fra ny teknologi og biologisk mangfold. Klimaendringer, matmangel flere steder i verden og større krav til bærekraftig produksjon og matsikkerhet er viktige drivere for utvikling av ny teknologi for å fremstille næringsmidler. Fjellandskapet i Norge er viktig for bevaring av biologisk mangfold og kulturlandskapet - vi ser på hvilken betydning biologisk mangfold har for enga. Programmet kommer snart, men det vi allerede nå kan røpe er at inspirasjonsbonde Marikken Røsholt kommer for å fortelle sine erfaringer med kastrat på beite, og hvordan de lykkes med kjøtt- og melkeproduksjon med mye bruk av utmarksbeite.  

Program og mer informasjon vil bli lagt ut snart, følg med her: Fremtidens Matproduksjon | Facebook 

Vi ønsker dere alle en riktig god Økouke og håper vi ser dere på noen av våre arrangementer! 

Hva er Landbrukets Økoløft?

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Dette gjelder særlig for varegrupper der etterspørselen er større enn tilbudet av varer som kan produseres i Norge. Gjennom rekruttering til økologisk landbruk, motivering av etablerte økobønder til å fortsette å produsere økologisk mat – også etter at kommende regelverksendringer trer i kraft, og inspirasjon til nøkkelpersoner hos dagligvarekjedene og forbrukere til å prioritere norsk økologisk mat, vil prosjektet bidra til å nå målene i Nasjonal strategi for økologisk landbruk om å øke produksjon og omsetning av økologiske varer som er etterspurt i markedet. At omsetningsleddet og forbrukere, inkludert storkjøkken, velger norske varer er avgjørende for at norske bønder skal få omsetning og tørre å satse på økologisk produksjon.

Inspirasjonsbønder

For å stimulere til økt produksjon har vi dyktige inspirasjonsbønder som vil benyttes til en rekke oppdrag for å inspirere bønder og nye til næringa til å satse på økologisk produksjon. Inspirasjonsbøndene har også fått en viktig rolle i å inspirere dagligvarekjeder og -butikker og forbrukere, inkl. storkjøkken, til å prioritere norskproduserte økologiske varer. Det vil arrangeres fire landbruksmøter spredt rundt om i landet, der målet på sikt er å rekruttere målgruppene innenfor landbruket til økologisk produksjon eller å motivere etablerte økobønder til å satse videre. 

Tilbake til toppen