Hopp til innhold
Friluftsliv

Økoløftmøte i Vågå

Landbrukets Økoløft samlet jordbruk og reiseliv på Valbjør gård i Vågå.

Vi trenger både flere økologiske produsenter lokalt og en bedre infrastruktur for at vi får de leveransene vi trenger til riktig tid, sa Marius Haugaløkken fra Gjendesheim Turisthytte på møtet i Vågå den 23. oktober. Siden han tok over som bestyrer i 2010 har han servert rundt 100.000 middager til sine gjester basert på norske, lokale og økologiske råvarer så langt det har latt seg gjøre. Han forteller om bøndene som står bak maten som gjestene nyter i matsalen, slik at de får et ansikt og en historie bak råvarene. – Jeg tror det er vanskeligere å kaste mat når man kjenner historien bak, fortalte Haugaløkken.

Marius Haugaløkken forteller om sin matsatsning  FOTO: Økologisk Norge
Marius Haugaløkken forteller om sin matsatsning FOTO: Økologisk Norge

40 representanter møttes da Landbrukets Økoløft arrangerte møte sammen med Arrangementsmatsprosjektet i Økologisk Norge. Landbrukets Økoløft og Økologisk Norge ønsket med møtet å diskutere mulighetene lokalt næringsliv, reiseliv og bønder i Gudbrandsdalen har for å sammen skape arenaer for produksjon, salg og formidling av økologisk mat produsert på lokale ressurser. 

Møtet synliggjorde at det er mye vilje til å levere økologiske og lokale produkter til reiselivet i regionen, men at det er flere utfordringer som oppstår fra jord til bord.

- Å få leveranser klokka fire om morgenen dagen før jeg skal servere svinekjøtt til 150 gjester er ikke ideelt, sa Haugaløkken. Selv med god planlegging stopper det seg for ofte i slakteridelen av leveransen.

En separat, prioritert produksjonslinje for spesialprodukter og økologiske produkter hos slakteriene kunne løst mye, kom det fram på møtet. Slik det er nå kan slakting avtales, men på grunn av manglende kapasitet hos slakteriene kan produsentene risikere å ikke få slaktet tilbake i det hele tatt eller få utlevert kjøttet for sent. Produsentene opplever dette spesielt nå om høsten. Etter telledato 1. oktober velger mange produsenter å sende dyr til slakt, og slakteriene har stor pågang. Denne pågangen er ikke styrt av at bønders behov for å slakte akkurat på dette tidspunket, men er en uheldig konsekvens av at de fleste velger å slakte etter telledato for å få husdyrtilskudd, forklarer en av de tilreisende bøndene.

Har gått sammen

Distrubusjon av mat er en utfordring og byr på hodebry for de fleste som vil starte med omsetning av sine egne produkter. I Gudbrandsdalen har de funnet en løsning på distribusjonsutfordringen -  Gudbrandsdalsmat SA. Det er et andelslag med matprodusenter fra Gudbrandsdalen. De tar av seg salg og distrubusjon for produsentene til butikker og serveringssteder. Bestiller man varer på en mandag, får man varene levert mot slutten av uka.

- Som samvirkeforetak er hovedformålet til Gudbrandsdalmat å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Avkastningen blir fordelt på bakgrunn av deres omsetning, forteller Anette Svastuen fra Gudbrandsdalmat.

Mange deler av verdikjeden tilstede på møtet

Representanter fra Visit Jotunheimen, Innovasjon Norge, økologiske og konvensjonelle bønder, turisthytter, Bondens marked og mange flere var tilstede på møtet. Innspillene fra deltakerne vil blant annet tas med videre til DNT, som Økologisk Norge samarbeider med i forbindelse med DNTs matsatsning for perioden 2018-21.

- En så stor aktør som DNT har mulighet til å bidra til å sette lys på og bidra til løsninger på de utfordringene turisthyttene har per i dag for å i større grad benytte seg av økologisk og lokalproduserte råvarer. Når DNT ser nytten i å benytte lokale råvarer, så vil bønder se at muligheten for omsetning er der. Da er det viktig at det er en fungerende infrastruktur fra bonden som leverer fra seg dyret til slakt, til varen er hos kokken. Uansett vil DNTs ønsker om mer naturvennlig matproduksjon synliggjøre at rammene for omsetning ikke ligger godt nok til rette per i dag, og at dette krever nye lokale og nasjonale føringer dersom omsetningen av lokalmat skal økes, sier prosjektleder i Økologisk Norge Inge Lindseth.

Drahjelpen fra politikerne er allerede i gang. Regjeringen har nylig uttalt at omsetningen av lokalmat i Norge skal nå 10 milliarder innen 2025. Per dags dato er vi på 4,5 milliarder.

Både Sel og Vågå Bondelag og Vågå Bonde- og Småbrukarlag var tilstede på møtet på Valbjør gard. Faglagene er blant de syv samarbeidspartene bak den historiske satsningen Landbrukets Økoløft som jobber for økt produksjon av norske økologisk landbruksvarer.

- Etterspørselen etter økologiske varer øker, og ifølge Landbruksdirektoratet økte omsetningen av økologiske varer med ni prosent i første halvdel av 2018. Vi er opptatt av at denne økte etterspørselen kommer norske bønder til gode slik at vi unngår at norske forbrukere blir vant til at de økologiske varene kommer fra import. Produkter som egner seg å dyrke og produsere i Norge, bør vi i størst mulig grad dekke opp av norsk landbruk. Vi trenger flere økologiske bønder framover, sier Marte Guttulsrød i Landbrukets Økoløft.

Filmpremiere

Kortfilmen Fjellmettreglene hadde premiere på møtet i Vågå. DNT, Landbrukets Økoløft og Økologisk Norge står bak informasjonsfilmen som maner til mer bevissthet om hvordan maten vi spiser er med på å forme naturen og miljøet vårt. Filmen kan du se på fjellmettreglene.no

Se filmen   FOTO: Sigurd Rønningen
Se filmen FOTO: Sigurd Rønningen

 

 

Tilbake til toppen