Hopp til innhold
Øko2020

Jorden kaller

– Den store oppslutningen om Økologikongressen Øko2020 viser at vi har skapt en god økomøteplass med faglig tyngde, uttaler daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg.

Kongressens første dag ble innledet med sterkt og flott didgeridoo-spill ved Zotora, før Bondelagsleder Lars Petter Bartnes og statssekretær Widar Skogan (Krf) sto for den formelle åpningen. – Begge var klare på det nå er anerkjent at økolandbruket viser vei for resten av landbruket. Nå blir det viktig at vi fortsatt er framoverlent og viser vei, sier Børre Solberg i Økologisk Norge i denne saken.

Kongressdeltakerne fikk også møte og snakke med #Inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft.

Ta vare på jordhelsa

Kongressens første dag hadde jordhelse som hovedtema. – Gjennom presentasjonene fikk vi klart fram at biologien må løftes sterkere fram for å sikre god jordhelse, sier Solberg.
Deltakerne fikk inngående innsikt i jordanalyser og mikrobiologien i jorda og i tillegg konkrete og praktiske råd om hvordan du finner ut mest mulig om den jorda du har.
Fagfolkene formidlet også av sine erfaringer om hva en kan gjøre for å forbedre jordas fruktbarhet og redusere utslipp av klimagasser.

Forbrukerne vil ha naturlig mat

Andre del av dagen handlet om dagens og morgendagens matforbruker og markedet for økologisk mat. Forfatter og forsker ved Oslo Met Annechen Bahr Bugge viste til forskning som viser at forbrukerne etterspør mer av mat som er fersk, frisk, naturlig, sunn og norsk. – Min forskning viser altså at det forbrukerne vil ha, er mat som er produsert etter økologiske prinsipper, sa hun til den lydhøre forsamlingen. 
– Likevel ble det tydelig i paneldialogen med markedsaktørene at det ikke er anerkjent at foregangslandbruket får plass i markedet, mener Solberg. – Så her må vi fortsatt stå på. Gjennom våre prosjekter i 2020 tar vi nye steg for å heie på de som lykkes og vise vei fra jord og fjøs til forbruker.

Ku og kalv sammen

De fire parallelle fagsesjonene på dag to favnet vidt og bredt. Aller størst interesse vakte nok foredragene om ku og kalv samvær, og hvordan slik omsorg for dyra kan gjennomføres i praksis. Men også sesjonene om korn og rapsproduksjon, storskala økologisk åkerbruk uten plog, samt dyrkingssystemer for grønnsaker, frukt og bær, ga ny kunnskap til interesserte tilhørere.

Mangfoldige utstillinger

En rekke organisasjoner, bedrifter og andre virksomheter fikk vist seg fram og kom i god dialog med potensielle medlemmer og kunder, der alle tilhørere i hovedsalen måtte passere dem flere ganger hver dag. Flere av utstillerne ga uttrykk for at dette helt klart var vel verdt innsatsen.

Stor suksess

– Disse kongressdagene ble faktisk årets viktigste møteplass, akkurat slik vi så det for oss, sier en fornøyd Børre Solberg i Økologisk Norge, som var en av organisasjonene som sto bak arrangementet.
– Suksessen med Øko2020 viser at det økologiske fagmiljøet gjennom godt samarbeid kan formidle viktig fagkunnskap og innsikt, avslutter Solberg. – Vi ser fram til å kunne samles om et slik arrangement igjen om et par år.

 

Landbrukets Økologikongress Øko2020

Hele det norske landbruket sto samlet bak arrangementet #Øko2020, som samlet over 400 deltakere til et allsidig program over to dager.

Kongressens første dag hadde jordhelse som hovedtema. De mer enn 400 deltakerne fikk inngående innsikt i forskningsbasert kunnskap om jordanalyser, mikrobiologien i jorda. De fikk også konkrete og praktiske råd om hvordan du finner ut mest mulig om den jorda du har, og hva du kan gjøre for å forbedre jordas fruktbarhet og redusere utslipp av klimagasser.
Utpå ettermiddagen ble flere spørsmål omkring bærekraftig matforbruk belyst, både ut fra forskning og av representanter for de ledende markedsaktørene.

Dag to var det fire parallelle fagsesjoner med en rekke godt besøkte foredrag omkring temaene:
Grovfôr og drøvtyggere
Økologisk korn
Grønnsaker
Frukt og bær

Deretter Økologisk lunsj og et fellesprogram med inspirerende ord på hjemveien, fra Småbrukarlagets Kjersti Hoff, Rørosmeieriets Trond Lund, #Inspirasjonsbonde Anders Hørthe og sekretær for Grøntutvalget, Sigurd Lars Aspesletten fra LMD.

Bilder fra kongressen og alle presentasjonene finner du her

Tilbake til toppen