Hopp til innhold

Dyrk Framtida

Hvert år etablerer vi ti nye skolehager

Over 15 000 barn og unge har de siste årene fått oppleve gleden av levende grønne klasserom takket være prosjektet «Skolehager i Norge». Men ambisjonene er enda større!

Skolehagen var tidligere en viktig læringsarena for barn, men har de siste tredve årene vært i drastisk nedgang. Økologisk Norge leder en storstilt satsning på å løfte, styrke og modernisere skolehagen inn i vår tid.

Forskning viser flere fordeler med skolehager; barn som har dyrket maten selv viser større interesse for å spise mer og flere ulike grønnsaker, gjør mer fysisk aktivitet enn ellers i tillegg til psykososiale fordeler som at barn føler mer mestring og gjennom arbeid i skolehagen ser barna på hverandre med nytt blikk.

– Skolehagen er kanskje den viktigste arenaen til å bidra til barnas kunnskap og forståelse av naturen, i tillegg til konkrete, praktiske erfaringer rundt dyrking, mat og kosthold, forteller Annikken Jøssund, prosjektleder for skolehagene i Økologisk Norge.

Tusenvis av skolebarn har nå glede av skolehager

De siste årene har vi i Økologisk Norge samarbeidet med ti skoler i året om å lage skolehage og førti skolehager vil være etablert innen dette året er omme. Over 15 000 elever på Østlandet kan nå oppleve jord under neglene, lukte på blomstene og spise egendyrket mat. Langt flere får tilgang til skolehager gjennom prosjektet «Dyrk framtida – flere skolehager i Norge».

Både elever og lærere som er med i pilotprosjektet, har deltatt med stor entusiasme. Mange får oppleve mestringsgleden ved praktisk arbeid og lærer mye på en ny måte.   

Det store bildet

– I skolehagen er det viktige paralleller til landbruket, og øker forståelsen av hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd gjennom matproduksjonen. På sikt vil skolehagene øke kunnskapen om matproduksjon og bærekraft i befolkningen, siden barna tar med seg kunnskapen inn i voksenlivet, sier prosjektleder Annikken Jøssund.

Støtte og ressurser til skolene

Hvordan starter man en skolehage midt i en travel skolehverdag, stapp full av mål og prøver? Gjennom et pilotprosjekt har vi laget et opplegg i nært samarbeid med lærerne selv.

Økologisk Norge stiller med kurs for lærere og elever og støtte til planlegging den fysiske skolehagen. Lærerne går dermed inn i en turnus med klassene, som passer på at skolehagen får stell kontinuerlig.

Vi har laget en grundig skolehagehåndbok med tilhørende nettside (skolehagerinorge.no), og en møteflate om skolehager på Facebook (Skolehager i Norge). I tillegg blir skolehageseminaret arrangert hvert år i prosjektperioden i samarbeid med flere aktører i feltet.

Ønsker du mer praktisk læring og skolehager for ditt barn? Ditt bidrag kan gjøre at vi får tilbudet til enda flere skoler. Under kan du lese om ulike måter du kan støtte oss for å bidra til ti nye skolehager hvert år.

                                                        Støtt oss

 

Tilbake til toppen