Hopp til innhold

Politikk

Høringssvar fra Økologisk Norge til Jordbruksoppgjøret 2024

Økologisk landbruk blir av regjeringen kalt en «spydspiss i landbruket for bærekraftig matproduksjon i Norge», og i Hurdalsplattformen bedyres det at økoproduksjonen skal økes.

Likevel, i årets jordbruksoppgjør ble det samlede resultatet for økologiske bønder lavere enn både landbrukets krav, og statens tilbud. Økologiske bønder, ikke minst i den viktige grøntsektoren som skal satses på fremover, beskriver det som kniven på strupen for denne produksjonen nå. De forventet, og trengte å løftes i år.

Som vi vet: Nabolandene våre ligger milevis unna vår jumboplass i økologisk produksjon. Når våre økologiske bønder legger tilbake til konvensjonelt eller slutter åpner vi opp for import av bærekraftig mat. Skal de som ønsker seg økologisk mat i Norge i fremtiden måtte få den med EU-stempel?

Økologisk Norge er fornøyde med at inntektene i landbruket skal opp, og dette må fortsatt prioriteres i årene fremover. Men vi kan ikke vente til inntektene er høyere før vi prioriterer bærekraft, og økologisk landbruk er viktig å løfte som spydspissen i å gjøre landbruket mer bærerkraftig. Satsingen på økologisk kan ikke bare være markedsstyrt.

Et samlet landbruk ønsker seg et tallfestet mål for økologisk produksjon, og i Stortinget ble det vedtatt at en revidert strategi skal fungere fra og med 2025. En evaluering av dagens strategi mener også det trengs et tallfestet mål for produksjon, og omsetning av økologiske varer i offentlig innkjøp og påpeker samtidig behov for konkrete planer og ansvarsfordeling.

I dag baseres satsingen på økologisk landbruk likevel på å «dekke det markedet etterspør» av økologisk mat produsert i Norge. Tallene som landbruksdirektoratet presenterer som skal vise etterspørselen er i beste fall mangelfulle, og i flere kategorier beviselig feil.

Det skjuler den faktiske etterspørselen blant den norske befolkning som ønsker seg mat fra et landbruk med strenger regler for egenprodusert for til husdyra, bedre dyrevelferd, mindre bruk av kjemisk syntetiske sprøytegifter og kunstgjødsel, og mer biologisk mangfold.

Men like viktig skjuler strategien basert på markedet de faktiske grunnene for at staten peker til økologisk landbruk, og hvorfor det er viktig å satse på økologisk landbruk fremover: En satsing på økologisk landbruk er en satsing på å nå andre mål i jordbrukspolitikken: mindre sprøytemidler, bedre dyrevelferd, mindre antibiotikabruk, mer biomangfold og mer jordliv.

Det manglende løftet som økologisk trengte i år gjør det desto viktigere å løfte verdien økologisk produksjon har i den reviderte økostrategien som skal ferdigstilles i høst. Vi mener den må inneholde et tallfestet mål for økologisk produksjon. En tydelig og effektiv plan for å nå målet er å sette krav til offentlig innkjøp av norskprodusert økologiske varer. 

Tilbake til toppen