Hopp til innhold

Lokalvalg

Gi barna motvekt til skjermene

I en skoledag preget av skjermer og stillesitting, vil skolehagen gi barna både god, praktisk læring, naturopplevelser og fysisk mestring. Kommunepolitikere: Sats på skolehager nå!

Foreldre og skolebarn over hele landet ønsker en mer praktisk skole. I valget nå i september velger vi hvem som skal legge lokale føringer for skolene våre. Vi i Økologisk Norge mener at skolehage bør være en viktig del av satsingen på barnas skolehverdag.  

Spiser mer grønnsaker

Forskning viser at å være ute i skolehagen fører til mer fysisk aktivitet, og et flertall av barn synes det er gøy å jobbe fysisk ute. En undersøkelse fra Exeter medisinske universitet, som så på 40 forskningsartikler knyttet til helseaspektene av skolehager, viste at barn som har hatt skolehager, selv melder at de spiser mer grønnsaker og frukt, og  at de spiser mer av dette når de har dyrket maten selv. 

Fysisk aktive

En kartlegging fra Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet fra 2018 viser at andelen barn som oppnår anbefalingen om 60 minutters daglig aktivitet, er synkende. Uforholdsmessig mye tid foran skjermer kan føre til en rekke problemer som stillesittende livsstil, redusert konsentrasjonsevne og svekket sosial interaksjon. Utviklingen av skjermbruk i skolen skal nå evalueres og vurderes, og i revidert statsbudsjett for 2023 ble det satt av 120 millioner ekstra til fysiske bøker. Det er bra! Men la oss heller ikke glemme skolehagene, som representerer en verdifull og nødvendig arena for å gi barn muligheten til å oppleve hvordan mat dyrkes, hvordan naturen fungerer, og hvordan vennskap formes i den virkelige verden, utenfor den virtuelle.  

Bedre læring

Elever som får undervisning i skolehagen, har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke får det. Det viser forskning fra Aarhus universitet i 2011. Flere studier har også vist at barn som deltar i skolehageprogrammer, ofte viser forbedret faglig ytelse og økt motivasjon for læring.  

Sosiale ferdigheter

Skolehager tilbyr også en sosial arena der barn kan samarbeide og kommunisere med hverandre. En studie fra Danmark viser at skolehageundervisning bidrar til økt fellesskapsfølelse, økt selvrespekt og forbedrede sosiale ferdigheter. Utendørs undervisning skaper en annen dynamikk i både elevgruppa og undervisningen enn inne i et klasserom.

Mental helse

I tillegg har forskning vist at eksponering for naturmiljøer kan ha en positiv innvirkning på barns mentale helse. Tid brukt utendørs og i naturen har blitt knyttet til redusert stress, bedre konsentrasjonsevne og forbedret velvære. Skolehager gir barn en unik mulighet til å oppleve naturen på nært hold og dra nytte av dens terapeutiske virkning.   

Unik mulighet

Skolehagen representerer altså overveldende fordeler for barnas utvikling og trivsel. Barn får en unik mulighet til å koble seg på naturen, fremme fysisk aktivitet, utvikle sosiale ferdigheter, styrke akademisk læring og bygge sunne spisevaner. Dette gjør skolehager til en verdifull ressurs i dagens digitale tidsalder, der barns skjermbruk kan være overveldende. 

Nå ved skolestart møter mange barn en skole mye preget av skjermer og stillesitting. Barna våre trenger å koble seg til naturen og lære viktige ferdigheter for å bedre deres fremtidige helse og velvære. Tiden er inne for å satse på skolehagen! 

Tilbake til toppen