Hopp til innhold
#spørogspis

Dine matvalg påvirker dyrene

Jo flere av oss som kjøper økologisk kjøtt, melk og egg, dess flere dyr får bevege seg fritt og utfolde seg slik det er naturlig for dem

Å kjøpe mat, er også en stemme i et valg. Litt som å stemme på et parti.  Jo flere av oss som velger å kjøpe økologiske husdyr-produkter, dess flere dyr får leve ut sine naturlige behov.

Strengere krav

Respekt for dyrets egenart er grunnleggende i økologisk dyrehold. Dette er en del av de grunnleggende Økologiprinsippene, som også etter hvert har blitt tatt inn i Lov om Dyrevelferd. Men i økologisk landbruk er det strengere krav. Husdyr i økologisk landbruk har rett til å komme ut i friluft, de har rett til dagslys og de har rett til bedre plass når de er inne. Derfor får økologiske husdyr i større grad levd ut sin naturlige adferd enn husdyr i konvensjonelt landbruk. Mange økobønder legger også lista høyere enn det økologiske regelverkets minimumskrav.

Lys og frisk luft

Vet du for eksempel forskjellen på en vanlig og en økologisk kylling eller på ei vanlig verpehøne og ei økologisk? Vel, det er flere, men den største er at økologisk fjørfe har mulighet til å være ute – og det hele året – så lenge været tillater det. Inne har de betydelig større plass og de har rett til naturlig lys, altså at bygningen de bor i skal ha vinduer. I tillegg får de leve lenger enn sine konvensjonelle artsfrender. Vanlig kylling har til sammenlikning ingen rett til utegang og dagslyset kan være styrt for å legge til rette for maks vekst.

Svinekjøtt i vrangstrupen?

Satte du også svinekjøttet i halsen etter Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter»? Heldigvis har ikke alle norske griser det sånn. Men de aller fleste norske griser er inne hele livet. Med en kvadratmeter plass til hver.

Velger du Ø-merket på kjøttpakken når du skal kjøpe svinekjøtt, bidrar du til at flere griser får komme ut i friluft, der de kan bevege seg og bruke trynet sitt på naturlig grisevis. Mange økologiske griser får gå ute med flokken sin hele året, med mulighet til å trekke inn, gjerne i små hytter, når de ønsker det.

Gradvis atskilling av ku og kalv

Økologisk ku, sau og geit skal også få være ute på beite så lenge vær og føre tillater det. Det er godt for dem, og de gjør samtidig en viktig ryddejobb i utmarka som styrker det biologiske mangfoldet. I fjøset har de rett til mer plass enn dyr i konvensjonelle fjøs. Den økologiske kalven skal gå med mora de første dagene i livet, mens en kalv i konvensjonell drift kan bli tatt vekk fra kua rett etter fødsel. Når ku og kalv skal skilles, skal bonden gjøre dette på en skånsom måte. Her er det mye ny kunnskap og ny praksis på gang.

Bra for insekter og jordliv

Insekter og jordliv er også dyr og levende organismer som nyter godt av økologisk dyrehold. De slipper nemlig unna sprøytemidler når fôret til husdyrene er økologisk dyrket. Insekter og andre småkryp har livsviktige oppgaver som pollinering og oppbygging av plantenes hjem – jorda. Alle disse smådyrene er viktige faktorer å ta med seg, når du står med valgets kval i butikken.

Mindre og bedre kjøtt

Velger du økologisk, støtter du altså opp om et landbruk som i større grad legger til rette for dyrenes velferd og som tar vare på insektene og jorda. Og ja, kanskje koster det litt mer, naturlig nok. Utgiftene er større for bonden når hvert dyr skal ha større plass, økologisk fôr og tilgang til utearealer. Det gjenspeiler seg i prisen. Men det blir kanskje ikke så dyrt med litt omlegging i kostholdsvanene?

FNs nyeste klimarapport er bare en av flere kilder som tilsier at vi bør spise mindre kjøtt og mer plantebasert mat. Da er det kanskje bedre å legge litt mer penger i det kjøttet vi spiser når vi først gjør det og samtidig bidra til at en større andel dyr får bedre livsvilkår?

Spør og spis økologisk!

Regjeringen har bestemt at den økologiske produksjonen i Norge skal være etterspørselsdrevet. Da må vi gi dem etterspørsel. Er det vanskelig å få tak i økologiske husdyrprodukter der du bor, så spør etter dem i din lokale butikk. Slik kan du støtte opp om bedre dyrevelferd, og du kan dessuten bli med i vår kampanje: Spør og spis økologisk! 

God appetitt!

Tilbake til toppen