Hopp til innhold
Landsmøte

Digitalt landsmøte i Økologisk Norge

Lørdag 13.juni avholdt Økologisk Norge sitt første digitale landsmøte for rundt 60 deltakere fra hele landet. Jostein Trøite ble gjenvalgt som styreleder. 

Økologisk Norge sitt ordinære landsmøte skulle etter planen arrangeres i slutten av mars, men måtte avlyses grunnet koronaviruset. Lørdag 13. juni avholdt organisasjonen sitt første digitale landsmøte for rundt 60 deltagere fra hele landet.

Ser fremover

I sin landsmøtetale fremmet styreleder Jostein Trøite viktigheten av at Økologisk Norge i sine prosjekter gjør det som er nødvendig for å endre holdningene til mat, livsgrunnlag og økologiHan forteller at Økologisk Norge i årene fremover skal fortsette å satse på eksisterende og nye prosjekter. 

Økologisk Norge vil øke innsatsen inn mot det politiske systemet, ikke minst for å få gjennom vedtak og forpliktende handlingsplaner for å styrke det økologiske landbruket. Norge er snart det eneste landet i Europa som vil overlate spørsmålet om etterspørsel og tilbud til markedet, men forbrukerne etterspør ikke et tilbud som ikke finnes. Økologi, helse og bærekraft er ikke et spørsmål vi kan overlate til "markedet", sier han.  

Et styrket Økologisk Norge 

Trøite forteller videre at han ser på gjenvalget som en tillitserklæring, og at det styrker motivasjonen til å gå løs på utfordringene sammen med nytt landsstyre, organisasjonen og ansatte.  

– Økologisk Norge vil gjennom kampanjer vise til muligheten for økt produksjon av økologisk mat i Norge, spesielt på frukt og grønt. I tillegg vil Økologisk Norge arbeide for å styrke medlemsorganisasjonen vår i hele landet. Det er nødvendig for å styrke prosjektene våre, få politisk gjennomslag og for å sikre økonomien i egen organisasjon, sier han.  

Nytt landsstyre i Økologisk Norge 

Tina Bøe Buer, Kristian Høie, Renate Lunde, Isabell Kanutte Vangen, Markus Brun Hustad og Therese Thomassen, som nå går ut av landsstyret, ble takket for innsatsen så langt. Nestleder Jostein Hertwig, styremedlemmer Stina Mehus og Renate Lunde, og vararepresentanter Ida Sigurdsen og Tore Jardar Wirgenes ble gjenvalgt til styret. 

Nye medlemmer til landsstyret:

Elin Kristoffersen har variert bakgrunn innen landbruk, og har blant annet drevet et geitebruk i 20 år. I 2007 flyttet hun og mannen til hjemgården i Lofoten, der de driver etter økologiske prinsipper, sanker fra naturen og lager geleer, siruper og pureer for videresalgElin har rundt 40 års organisasjonsbakgrunn fra lokale og regionale styrer og økologiske organisasjoner.  

Finn Dale Iversen har drevet Bergsmyrene gård i Hurum siden 1981. På gården har de en omfattende biodyniamisk grønsaksproduksjon, og selger blant annet til restauranter og butikker lokalt og i Oslo. I 2009 mottok Finn Hurum Venstres miljøpris for sin innsats for å skape økologisk bevissthet blant elever i Hurum.  

Anne Katrine Jensen er bonde på Hansgarden i Gjemnes kommune, Nord-Møre. Gården har økologisk melk- og kjøttproduksjon fra NRF, melkesimmentaler og jarlsbergfe. Anne Katrine har vært inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, og har hatt flere styreverv. Hun har vært styreleder i Økologisk Møre og Romsdal, nå styremedlem, og styreleder for Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Anne Katrine har sittet som vara i landsstyret siden 2018.

Alexandra Devik er prosjektleder for Andelslandbruks-prosjektet i Økologisk Norge, og har jobbet i organisasjonen siden 2014. Hun var også prosjektkoordinator for ØKOUKA i to år. Hun har en master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og var blant annet initiativtaker til Kooperativet da de startet i 2013. Hun har sittet som ansattes representants vara i styret siden 2017.

Nye varaer til landsstyret

Hugo Vink er styreleder i Økologisk Nord-Norge og driver Saupstad Gård/ Lofoten Gårdsysteri sammen med kona Marielle de Roos. Saupstad gård er en biodynamisk gård med skolehage, produksjon av blant annet oster, pølser, øl og servering i gårdskafe. Hugo brenner for agroøkologi. 

Gabriele Brennhaugen er miljøverner på heltid. Hun har blant annet jobbet i Naturvernforbundet i Rogaland og med internasjonale miljøkonferanser for barn. I seks år ledet hun "Økoløft"-prosjektet. I dag er hun rådgiver i avdeling for miljø og renovasjon. Gabriele er et organisasjonsmenneske og har lang erfaring blant annet fra lokallag og politikken.  

Markus Brun Hustad har jobbet i Økologisk Norge siden 2014, er tidligere prosjektleder for Landbrukets Økoløft og nåværende prosjektleder for Økologisk Norge sitt skolehageprosjekt. Markus studert Internasjonale Miljø- og Utviklingsstudier på NMBU på Ås, og senere Økologisk Landbruk på Høyskolen i Hedmark. Han har tidligere hatt verv i SAIH – Studentenes og Akademikernes Hjelpefond, Spire og Alliansen Ny Landbrukspolitikk, og har sittet i sentralstyret og vært politisk nestleder i FRI - Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold.

Nytt medlem av valgkomiteen

Hanne Prøis Kristiansen er styreleder i Økologisk Buskerud og har de siste årene vært prosjektleder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag for prosjektene Økouka Buskerud, Økt omlegging til øko-produksjon oKarbonbinding i fjellandbruket. I jobben som kafé- og bookingansvarlig ved Buskerudmuseet tar hun med seg sitt engasjement for bærekraftig kosthold og matproduksjon. 

Nye ordstyrere

Inger-Lise Å. Ingdal har vært bonde på Ingdal Øvre siden 1985. Hun la om til økologisk produksjon i 2001 og har vært medlem i økologisk fagråd i NLR Sør Trøndelag. Innenfor organisasjonslivet har hun blant annet vært styremedlem og nestleder i Geno. Inger-Lise er inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft og har mange kurs relatert til landbruk og økologi. 

Bjørgulf Telneset har vært melkebonde på slektsgarden på Telneset i Tynset kommune siden 2000. Bjørgulf var jordbrukssjef i Ål kommune fra 1996 – 1999 og jordbrukssjef i Alvdal kommune fra 1999 – 20000. Han har vært leder i lokalt bondelag og tillitsvalgt i FK, grunneierlag. Bjørgulf er nå styreleder i Økomat Røros AS, sitter i styret i Rørosmeieriet, leder i vannverket, styremedlem i beitelag og ivrig korsanger.

Morten Ingvaldsen (vara) er utdannet Naturforvalter ved NLH/NMBU. Han har tidligere vært styremedlem i blant annet BDF og Demeter-forvaltningen, NORSØK og Debio. Ingvaldsen har blant annet jobbet som konsulent i Landbruksdepartementet, som daglig leder og styreleder i Debio og som Landbruksdirektør og spesialrådgiver i Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 Landsstyret i Økologisk Norge består nå av:  

Styreleder: Jostein Trøite 
Nestleder: Jostein Hertwig 

Styremedlemmer:
Anne Kathrine Jensen
Stina Mehus 
Alexandra Devik 
Renate Lunde
Elin Kristoffersen 
Finn Dale Iversen 

1.vara: Ida Sigurdsen
2.vara: Hugo Vink 
3.vara: Gabriele Brennhaugen 
4.vara: Tore Jardar Wirgernes 
5.vara: Markus Brun Hustad  

Valgnemd: 

Eivind Bakk
Elise Matilde Lund
Hanne Prøis Kristiansen
Vara Linda Jolly


Grunnet utfordringer et digitalt møte gir ble sakene politisk plattform, strategi og handlingsplan og generaldebatten utsatt. Nytt styre vil ta stilling til om det vil kalles inn til ekstraordinært landsmøte i løpet av høsten for å løfte disse sakene.

Referat fra landsmøtet publiseres på Økologisk Norge sine nettsider.  

Tilbake til toppen