Hopp til innhold
Økologisk Norge

Slik gjorde vi Norge litt mer økologisk i 2019

Gjennom en rekke prosjekter og alle våre frivillige lag, arbeider vi i Økologisk Norge for å styrke det økologiske jordbruket og forbruket i landet. Her er noen høydepunkter fra 2019.

Økologisk Norge jobber både gjennom målrettede prosjekter og frivillige lag rundt om i landet. Sammen arbeider vi for å styrke det økologiske miljøet i Norge. Vi har både bønder, forbrukere og næringsaktører som medlemmer, og det gir oss en unik mulighet til å fremme økologisk fra flere ståsteder.

Dette er noe prosjektene våre har gjort i år.

Landbrukets Økoløft – et historisk samarbeidsprosjekt

Etterspørselen etter økologisk mat øker, og vi vil at dette møtes med norsk økologisk matproduksjon fremfor import. Prosjektet Landbrukets Økoløft skal bidra til økt rekruttering og økt produksjon av økologiske landbruksprodukter i Norge, og er et samarbeid av organisasjoner og fagmiljøer. Les mer om prosjektet.

Høydepunkter fra 2019:

 • Holdt 10 åpne møter om økologisk landbruk forskjellige steder i landet, blant annet med fokus på norske fôrressurser, kurs i markedshage-teknikker, jord og melk.
 • Vi har møtt 1500 mennesker ansikt til ansikt på møter og arrangementer.
 • Lagd 4 filmer med inspirasjonsbønder
 • Inspirasjonsbøndene har holdt 30 foredrag rundt om i landet 
 • Seks nye inspirasjonsbønder har blitt med i Landbrukets Økoløft i 2019.

ØKOUKA – en feiring av økologisk og biodynamisk mat

Økologisk Norge jobber for å styrke samarbeidet mellom aktører innen næring og miljø, og mellom bønder og forbrukere, og øke interessen for økologisk mat.

ØKOUKA er en landsdekkende feiring hvor du kan du lære om, bli inspirert av og praktisere økologi. I løpet av en uke samles folk seg rundt kurs, seminarer og andre arrangementer for å vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytter det til folks hverdag. Bønder, forbrukere og næring møtes på tvers av arenaer og fag. Les mer om prosjektet.

Høydepunkter fra 2019:

 • Det ble holdt 11 ØKOUKAer over hele landet.
 • 270 arrangementer over hele landet.
 • Ukene har hatt en felles kampanje om pollinerende insekter – «Spis økologisk ­– redd en bie» som viste koblingen mellom matsikkerhet og økologisk landbruk.

Ren Mat – Norges økologiske mat- og livsstilmagasin

I en verden der endringer skjer fortere enn aldri før, stilles det høyere krav til å være en bevisst forbruker. Medlemsbladet vårt Ren Mat skal være en pådriver for engasjerte forbrukere med god kunnskap om mat og miljø, og bistå med kunnskap om økologisk mat og produksjon.

Med en stadig økende interesse for mat- og bærekraftspørsmål, merker vi at Ren Mat også har potensiale som debattarena. Lesere og samfunnsdebattanter responderer på reportasjer og kronikker i magasinet, og følger opp med leserinnlegg i nettutgaven; renmat.no

2019 hadde flere milepæler for magasinet:

Løssalg: Ren Mat er endelig tilgjengelig på Narvesen og i enkelte Mix og Seven Eleven. Som før kan magasinet kjøpes i utvalgte kolonialer, helsekost og gårdsutsalg.  

Slippfester: For hver utgave arrangerer vi slippfester med tema fra utgaven. Her samles både kommersielle og ikke-kommersielle samarbeidspartnere, lesere og aktører på feltet for et par timer med faglig input og sosialt samvær.

Ren Mat kommer ut fire ganger i året, med hvert sitt tema.

Nr. 31 Plantebasert
En hyllest til grønnsakene! Ren Mat møtte den veganske bonden på en av Englands eldste økologiske gårder som fokuserer på levende matjord uten husdyrgjødsel, markedshage-gründeren som dyrker grønnsaker der ingen skulle tro at noe kunne gro, og spurte et fagpanel om kosthold og landbruk i Norge i 2050.

Nr. 32 Bare barnemat?
Hvordan vet vi at maten vi serverer barna er trygg og sunn? Ferdigmat vs. hjemmelaget? Det er ikke bare barnemat for småbarnsforeldre å navigere i rett og galt for minstemann. I sommerutgaven kunne vi også lese om verdens mest eksklusive skinke, om ku og kalv sammen hos #inspirasjonsbonde Inger-Lise Ingdal, truede blomsterenger og geitebønder i Lofoten.

Nr. 33 Honningbier
Bier og andre pollinatorer er våre venner – og våre livreddere. I høstens utgave tok Ren Mat et dypdykk i bisamfunn – perfekte, men også truede. Ren Mat skrev om overproduksjon og sluttfôring på kraftfôr i sauenæringa, selv før NRKs Matsjokket. I tillegg så vi nærmere på universet jorda, og hvorfor økologisk jordbruk er fornuftig får å ivareta matjorda.

Nr. 34 Havet
Havet er viktig for kystnasjonen Norge, men hvordan forvaltes havet? Oppdrettslaksen fôres opp på soya fra Sør-Amerika og avluses med midler som dreper reker og hummer. Villaksen er full av miljøgifter og torsken av laksefôr. Fiskekvotene samles på stadig større – og færre hender. Og hvordan står det egentlig til med fiskevelferden i merdene? Ren Mat intervjuet også to tangeksperter om hvordan vi kan selv høste og bruke tang og tare i maten, og satte andelsfiskerier på agendaen.


Redaktør Kjersti Skar Staarvik på slippfesten under Økouka: Dugnad for sauen.

Andelslandbruk – delt avling, delt risiko

Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge har som mål å bidra til å sikre andelslandbruksmodellen som en forutsigbar distribusjonskanal for lokalproduserte økologiske varer og stimulere til etableringen av nye andelslandbruk. Vi jobber også for å styrke andelslandbrukene som en læringsarena for økologisk produksjon og forbruk.

Det er fortsatt vekst i andelslandbruk, totalt startet det opp syv nye i 2019. Ved årsskiftet 2018/2019 fantes det 77 andelslandbruk i Norge, og per dags dato er det 84 andelslandbruk i drift, spredd over alle landets fylker. Les mer om prosjektet.

I 2019 har vi blant annet:

 • Veiledet nye andelsbønder i oppstart gjennom året.
 • Holdt flere oppstartskurs for nye andelslandbruk.
 • Arrangert Nasjonal nettverkssamling med 60 deltakere, hvor totalt 21 andelsandbruk. var representert, samt Regional nettverksamling i Bergen med 34 deltakere.
 • Vestlandsmodellen; samarbeid med NLR Vest og Fylkesmannen Vestland. Resultat er 6 nye andelslandbruk fra neste år med andre produksjoner utover grønnsaker.
 • Samarbeidet med CICERO, NIBIO og Telemarksforskning om studier på sirkulær økonomi og alternative salgskanaler.
 • Holdt en rekke foredrag og kurs i andelslandbruk rundt om i landet.
 • Rekrutteringskampanje i vår, se gjerne 10 grunner til å bli andelshaver.
 • REKO ØKO 2019, samarbeid med Matnyttig (NBS).

Andelsgartner Katinka Killian på Ulvik andelslandbruk. Foto Anna Birgitte Milford/Nibio
Andelsgartner Katinka Killian på Ulvik andelslandbruk. Foto Anna Birgitte Milford/Nibio

Andelsgartner Katinka Killian på Ulvik andelslandbruk. Foto Anna Birgitte Milford/Nibio

Økodemo i butikk

Gjennom Økodemo i butikk gir vi en rekke økologiske produsenter mulighet til å presentere sine produkter direkte til forbrukeren. Økodemo i butikk har etablert et godt samarbeid over flere år med Grøstadgris, Slakter Jens Eide, Ask Gård Foredling, Homlagarden, Hovelsrud Kylling, Rørosmeieriet, Grøndalen Gårdsmeieri, Økologisk Spesialkorn, Rosnes gård og BAMA. Les mer om prosjektet.

 Økodemo i butikk har et team på fem dedikerte demonstratører og besøker hovedsakelig butikker i fylkene Oslo, Akershus og Vestfold. I tillegg er vi innom Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Trøndelag. Økodemo i butikk har også vært med på Matstreif i Oslo og Horten Mat & Ølfestival.  

Høydepunkter fra 2019:

 • Nye aktører i prosjektet i år er Økologisk Frilandsgris, Lykkemat, Holli Mølle og Ask Brygghus.
 • 339 demoer i 149 unike butikker.  Ca. 80 000 forbrukere har fått bedre kjennskap til og smakt på norsk økologisk mat. Arrangert fem økotorg i samarbeid med Coop Mega under Økouka.

Åpen økologisk gård

I prosjektet Åpen økologisk gård samarbeider vi med bønder for at flere skal få mulighet til å besøke en økologisk eller biodynamisk gård for en dag. Her får publikum anledning til å møte bøndene i deres egne gårdsmiljø, smake på maten der den produseres og hilse på dyra. Flere kan lære om økologisk og biodynamisk landbruk gjennom aktiviteter, bli kjent med redskaper og planter, åkrer, komposter og driftsbygninger i nærmere øyesyn. Les mer om prosjektet.

Høydepunkter fra 2019: 

 • 21 åpne økologiske gårder fra mai til oktober spredd over 13 fylker.
 • Ca. 11 000 mennesker har besøkt et av arrangementene.

Publikum hilser på kalvene på Skjetlein.  FOTO: Lars Olav Stavnes
Publikum hilser på kalvene på Skjetlein. FOTO: Lars Olav Stavnes

Kultur, idrett og friluftsliv

Prosjektet gir arrangører råd, veiledning og tilrettelegging kostnadsfritt slik at de kan tilby økologisk servering som en del av en helhetlig og miljøvennlig profil ved større arrangementer. Prosjektet startet i 2003, og har siden da samarbeidet med over 50 ulike festivaler og arrangementer. Les mer om prosjektet.

Høydepunkter fra 2019:

 • Lokalmatdagen på Breivoll gård under ØKOUKA i samarbeid med DNT.
 • Skral festival har fått Debios bronsemerke for servering.
 • Økologiske idrettshelter samlet 10 av Norges beste idrettsutøvere til foredrag/lunsj.
 • Foredrag for videregående skoler i Østfold om idrettsernæring og økologi.

Nytt skolehageprosjekt i Økologisk Norge

Skolehager var tidligere en viktig læringsarena for barn, men har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang. I 2019 fikk vi innvilget prosjektmidler til et nytt prosjekt som skal gi et løft til denne viktige læringsarenaen hvor barna kan lære om matens opprinnelse, og lære praktisk og tverrfaglig.

De neste to årene skal organisasjonen etablere ti skolehager i Oslo/Viken-området, og danne et tilhørende nettverk gjennom det nye prosjektet “Dyrk framtida - flere skolehager i Norge”.

Prosjektet har fått innvilget prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB til å gi flere elever i barneskolen tilgang på skolehager. Les mer om prosjektet.

#spørogspisøkologisk - nasjonal kampanje om etterspørsel

Økologisk Norge satte i 2019 et særlig fokus på etterspørselen etter økologiske varer i butikk med kampanjen #spørogspisøkologisk. Stortinget har besluttet å gå bort fra et tallfestet mål om økologisk produksjon og forbruk –produksjonen skal være styrt av etterspørsel. Det tar vi på alvor! Vi oppfordret lag, medlemmer og følgere til å etterspørre økologisk mat de savnet i sin butikk. Kampanjen ble avsluttet med seminaret Hva skal vi spise i fremtiden? på Litteraturhuset. Seminaret kan sees på YouTube.

Det ble i tillegg utført en spørreundersøkelse med 3099 respondenter (resultater) og produsert en animasjonsfilm: Hvorfor økologisk.

 • 50 prosent oppgir at de aldri finner økologisk butikk i butikken de oftest handler i.
 • De tre økologiske produktkategoriene som respondentene savner mest er:
  kjøtt (22 prosent), grønnsaker (19 prosent) og pålegg (17 prosent).
 • Meny ble trukket frem som dagligvarekjeden med best økologisk utvalg og Reindyrka som spesialbutikken med best økologisk utvalg.

Frivillige lag – landsdekkende engasjement

Økologisk Norge består både fylkeslag, lokallag og faggrupper. Til sammen har vi 24 lag og rundt 140 tillitsvalgte som jobber for å sette økologisk mat og produksjon på dagsorden lokalt.

Lagene bidrar med innspill til jordbruksforhandlingene, og har aktivitet året rundt, med arrangementer, kurs, temakvelder, stands på matfestivaler, gårdsbesøk og mer til. Lagene er en stor bidragsyter til ØKOUKA.

Lagene har i år også vært involvert i kampanjen #spørogspis, der blant annet Økolaget i Sande utførte en butikktest for å sjekke det økologiske utvalget i lokalbutikkene.

Finn ditt nærmeste lag og ta kontakt om du vil starte opp ditt eget lokallag.


Fylkeslaget Økologisk Agder på stand under ØKOUKA.

 

 

Tilbake til toppen