Hopp til innhold
#spørogspis

Hva skal vi egentlig spise?

Over 250 personer fulgte med da Økologisk Norge samlet miljø- og mat-organisasjoner til korte foredrag og dialog omkring temaet «Hva skal vi spise i framtiden?» Her kan du se opptakene.

Med stadig nye rapporter om hva vi bør spise og ikke bør spise, blir det stadig vanskeligere å orientere seg for en miljøbevisst forbruker. Trender og fagstoff fyller tabloidene, men hva er miljøvennlige, bærekraftige og sunne matvalg?

Viktig for alle

– Matproduksjon handler om alle som spiser mat, framholder Økologisk Norges prosjektleder for årets kampanje #spørogspisøkologisk, Ida Barratt-Due Solum, – ikke bare om bønder og landbruk. Vi samlet et bredt sammensatt panel av fagfolk, som kunne formidle interessant kunnskap om viktigheten av norsk matproduksjon basert på norske ressurser, økt selvforsyning og vern av matjorda, forteller hun.

Ut i det offentlige rom

Økologisk Norge ønsker å ta disse spørsmålene bort fra lukkede kamre tilbake til den offentlige debatten. Som en avslutning på årets kampanje, samlet vi derfor fagfolk og miljøorganisasjoner og godt og vel 100 deltakere i Litteraturhuset i Oslo. Hensikten var å diskutere hvilken vei norsk matproduksjon skal ta, hva vi kan enes om og hva vi forbrukere bør satse på i fremtiden. Hele møtet ble streamet og i tillegg til de fremmøtte fulgte om lag 150 deltakere møtet via skjerm. Opptak fra møtet finner du nedenfor.

Mat – miljø – helse

En rekke fagfolk, med ulike innganger til spørsmålene, var invitert til å gå inn i helt konkrete problemstillinger som:

  • Hvor mye grønnsaker kan man egentlig produsere i graslandet Norge?
  • Hvordan kan økologisk matproduksjon være løsning på miljøutfordringene?
  • Kan man si at melka er norsk, når fôret kua spiser er basert på andre lands jordbruk og blir fraktet over halve kloden?
  • Kan vi bruke utmarka bedre?
  • Hva betyr et bærekraftig fiske i kystlandet Norge?
  • Hva har egentlig matvalgene våre å si for helsa vår?

Vil være med

Klima- og miljøspørsmål er også en viktig del av det jordbruket handler om, og miljøorganisasjonene vil gjerne være med i den diskusjonen. Etter foredragene fikk vi i gang en konstruktiv dialog om hvilken vei norsk matproduksjon bør ta, hva vi kan enes om og hva vi forbrukere bør satse på i fremtiden.

Ønsker samarbeid

Økologisk Norge fremmet forslag om at miljøorganisasjonene kan jobbe fram noen felles innspill til jordbruksorganisasjonene.
– Sammen kan vi understreke hva som er grunnleggende for miljøorganisasjonene og hvilke prinsipper som er viktige. Slik kan vi få til mer, avslutter Solum.

Se opptak fra hele møtet

Møtet ble arrangert av Økologisk Norge, i samarbeid med Oslo Europeisk Miljøhovedstad og ØKOUKA.
Ordstyrer var Siri Helle, skribent og samfunnsdebattant, utdannet agronom fra Sogn jord- og hagebruksskole. Hun har gitt ut flere bøker om norsk jordbruk og forbrukermakt.

Innledere og dialogpanel

Norsk selvforsyningsgrad
Svenn Arne Lie er samfunnsdebattant, statsviter, tidligere landbruksforsker og småbruker, og har skrevet boka En nasjon av kjøtthuer.

Beiteressurser og husdyrhold
Yngve Rekdal er seniorrådgiver ved NIBIO og blant de fremste beiteforskerne og botanikerne vi har i landet i dag.

Økologisk mat og miljø
Erik Røed er journalist, matskribent og fotograf, og driver småbruket Herfra på Sokna.

Bærekraftig fiske
Bente Aasjord er statsviter, skribent og foredragsholder, og har jobbet med ulike fiskeri- og marine spørsmål som forsker, i offentlige utvalg og i miljøbevegelsen.

Helse og ernæring
Marit Zinocker er høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole og er utdannet innen matvitenskap og ernæringsbiologi, er skribent og driver matbloggen Matlyst.

Grønnsaksproduksjon i Norge
Kari Mette Holm er ansatt som seniorrådgiver/fylkesgartner hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ledet Foregangsfylke for økologiske grønnsaker og potet i 8 år og jobber med grøntsektoren, lokalmat, urbant landbruk, næringsutvikling og økologi.

Future Nordic Diets-rapporten
Johan Karlsson er doktorand ved institutt for energi og teknikk, Sveriges Lantbruksuniversitet, og en av forfatterne bak rapporten.

Dialogpanelet besto av
Pia A. Gaarder
– fagsjef, Framtiden i våre hender
Maja Stade Aarønæs – politisk rådgiver, Sabima
Margit Fausko – arbeidsutvalget, Allianse ny landbrukspolitikk
Astrid Braut-Solheim – jordbruksutvalget, Natur og ungdom 
Elin Bergerud – politisk nestleder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Børre Solberg – daglig leder, Økologisk Norge
Marit Zinocker – ernæringsbiolog og høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole
Johan Karlsson – doktorand ved Sveriges landbruksuniversitet

Tilbake til toppen