Hopp til innhold
#spørogspis

Den økologiske forbrukeren finner flest øko-varer hos Meny

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Økologisk Norge. 3099 mennesker har svart på undersøkelsen og 98 prosent av disse oppgir at de er interessert i økologisk mat.

I den ferske undersøkelsen som ble gjennomført i august 2019 blir Meny trukket frem som enkeltbutikken der respondentene mener de oftest får tak i økologiske varer, tett etterfulgt av Coop Mega og Coop Obs.

18 prosent oppgir at de aldri finner økologiske varer på Bunnpris og Joker.

– Det er ingen stor overraskelse for oss at Meny og Coop topper listen over hvilke butikker man finner flest økologiske varer i. Vi håper at flere av de andre kjedene følger etter med et bedre utvalg, slik at vi som øko-forbrukere slipper å oppsøke mange ulike butikker for å finne de varene vi ønsker, hver gang vi handler, sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg.

Når det gjelder utvalget av varer topper egg (60 prosent) og melk (45 prosent) listen over produkter forbrukerne alltid finner økologiske varianter av, mens kjøttprodukter og fisk sjelden finnes. 50 prosent oppgir at de aldri finner økologisk butikk i butikken de oftest handler i. De tre økologiske produktkategoriene som respondentene savner mest er: kjøtt (22 prosent), grønnsaker (19 prosent) og pålegg (17 prosent).

Blant butikker med best økologisk utvalg var 6 prosent spesialbutikker. Blant spesialbutikkene trakk 38 prosent fram Reindyrka i Bergen som den butikken som har best økologisk utvalg.

Viktigere at frukt og grønnsaker er økologiske enn at de er produsert i Norge.

På spørsmål om hvilke varer den økologiske forbrukeren helst velger svarer

  • 44 prosent at de velger økologisk frukt og grønt når de finner det i butikken, uavhengig av produksjonsland
  • 35 prosent at det er viktigere at frukt og grønt er norskprodusert enn at det er økologisk

Oppfordrer forbrukerne til å etterspørre mer økologisk

Over halvparten, 64 prosent, oppgir at de alltid sjekker hvilket land varen de kjøper kommer fra. Litt under 30 prosent oppgir at de sjekker på enkelte produkter, mens 6 prosent sier de ikke bryr seg om opprinnelsesland i det hele tatt.

 - Måten maten er produsert på er viktig for den økobevisste forbrukeren. Økologisk Norge står på for at forbrukerne skal få et bredt utvalg av norskproduserte økomatvarer i butikk og at de skal være tilgjengelig uavhengig av hvor du bor, sier daglig leder Børre Solberg. – Denne undersøkelsen viser at det ikke er tilfelle i dag. Regjering og stortingsflertallet har sagt at norske bønder skal produsere den økomaten forbrukerne etterspør. Bøndene er klare og vil levere, men produktene når ikke fram til forbruker i butikk. Resultatet av det er økt import av økomat.

I en annen undersøkelse Matmerk gjennomførte i 2017 kom det frem at hvorvidt maten er produsert i Norge er generelt mindre viktig ved valg av økologisk mat desto mer urbant man bor. Blant respondentene fra Oslo var det da kun 8 prosent som mente det var helt avgjørende at økologisk mat også var norsk, mot 20 prosent av de som bodde på tettsteder.

Etterspørsel etter økologiske varer

Den økologiske forbrukeren mener at forbrukermakt fungerer. I undersøkelse kommer det fram at 66 prosent mener at vareutvalget i butikken påvirkes om kundene spør etter en vare. Kun 16 prosent svarer at de ofte eller alltid etterspør de varene de ikke finner, og kun 11 prosent mener at vareutvalget ikke påvirkes av kundes etterspørsel. – Det er både gøy og interessant at forbrukeren mener at forbrukermakt fungerer, sier Børre Solberg. – Så håper vi at vår kampanje Spør og spis økologisk bidrar til at forbrukeren begynner å spørre etter de varene de savner i butikken slik at vi kan få flere øko-varer ut i butikk.

 

Tilbake til toppen