Hopp til innhold

Andelslandbruk

Marte hos Tande-P

Ferievikarene på NRK P1+ inviterte prosjektmedarbeider Marte Guttulsrød i studio for å fortelle om andelslandbruk og om hvorfor det har blitt så populært.

Andelslandbruk er en lavterskel-måte å være "bonde på si’". - For norsk landbruk er denne modellen viktig, blant annet fordi den gir mange nye alliansepartnere for den norske bonden, sa Marte Guttulsrød, som også kunne fortelle P1+lytterne at andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere, der ansvaret og avlingene deles. Man etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr bonden og forbrukere. De tre grunnprinsippene for modellen er dialog, gjennomsiktig økonomi samt delt avling og risiko, sa Marte som er  prosjektmedarbeider i andelslandbruksprosjektet.

Økologi i praksis 
Tande-P var blant annet nysgjerrig på om det brukes kunstgjødsel i andelslandbrukene. - Når andelshaverne kommer ut på jordet og får et innblikk i hvordan matproduksjon fungerer i praksis, er det mange som blir opptatt av at det ikke skal brukes kunstige sprøytemidler eller kunstgjødsel i produksjonen. - Det er ikke noe formelt krav å være økologisk sertifisert for å kunne kalle seg et andelslandbruk, men over halvparten av norske andelslandbruk enten er Debio- eller Demeter-sertifisert, eller i karens, forklarte Marte.

Den «typiske» andelshaveren?
Tande-P lurte også på om det stort sett var folk som selv hadde vokst opp på gård, som ble andelshavere. 
- Jeg har inntrykk av at det er folk med ganske ulik bakgrunn som blir andelshavere. Til felles har de et ønske om å lære mer om hvordan matproduksjon fungerer i praksis, og å bli med i et sosialt fellesskap hvor man får tilgang til dagsferske grønnsaker. Noen andelslandbruk tilbyr også egg, kjøtt, meieriprodukter eller ved, fortalte Marte i programmet.

Vokser fort
I dag finnes det 73 andelslandbruk fordelt over alle landets fylker, av dem er 15 etablert i år, og enda flere er i planleggingsfasen. 
Ifølge andelslandbruksprosjektet i Oikos spiste eller høstet 6700 mennesker av avlinger fra norske andelslandbruk i fjor, og ifølge tall fra Landbruksdirektoratet utgjorde norske andelslandbruk i 2016 cirka 10% av totalarealet i Norge som ble brukt til økologisk grønnsaksproduksjon.

Klare grunnprinsipper
I vår ble grunnprinsippene for andelslandbruk i Norge utformet av en arbeidsgruppe bestående av sentrale aktører innen andelslandbruksbevegelsen i Norge, og deltakerne på årets nasjonale nettverkssamling stilte seg bak prinsippene.

Frister det?
Du finner en geografisk oversikt over andelslandbrukene i Norge på nettsiden. Der kan du gå inn og finne et andelslandbruk i nærheten av deg, eller du kan lese om hvordan du går frem for å starte et andelslandbruk der du bor.

Les mer på andelslandbruk.no

Det 10 minutter lange intervjuet med Marte Guttulsrød på Ferievikarene kan høres på radiospilleren til NRK, 10.32.00 inn i sendingen.

 

 

Tilbake til toppen