Hopp til innhold
Politikk

Krever forsvarlig landbrukspolitikk

Stortinget må sikre en økologisk forsvarlig landbrukspolitikk og mer norskprodusert økologisk mat, sa styreleder Jostein Trøite og fungerende daglig leder Elin Rømo Grande da de møtte til høring på Stortinget.

Oikos – Økologisk Norge stiller seg bak landbrukets krav til jordbruksoppgjøret. – En økologisk forsvarlig landbrukspolitikk innebærer å styrke produksjonen på små og mellomstore bruk, der lokale og fornybare ressurser ligger og tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Det handler om å muligheten til å produsere mat på lokale og fornybare ressurser, noe som er helt sentralt for økologisk landbruk, samt å holde på kompetanse og sikre rekruttering til landbruket, inkludert til økolandbruket, sier daglig leder Elin Rømo Grande.

Markedsvekst gir historisk mulighet for mer norskprodusert økologisk mat

Markedet for økologisk mat er i sterk vekst, hvilket representerer et markedspotensial norske bønder må få ta del i. Produksjonstilskudd fra 1. karensår og økt grovfôrtilskudd er avgjørende for mer norskprodusert økologisk mat, og var blant kravene fra et samlet landbruk i Jordbrukets forhandlingsdokument av 26. april, noe som ble understreket for Næringskomiteen. - Dårlig økonomi de første årene etter oppstart, er den største flaskehalsen som hindrer omlegging til økologisk produksjon, og erfaringer viser at disse to tiltakene er helt sentrale for å få flere til å legge om til økologisk produksjon, sier Grande.
Høringsinnspill JF 2017

Oikos i opptog for norsk landbruk

Representanter fra Oikos deltok i gårsdagens opptog for norsk landbruk fra Landbrukets hus til Eidsvoll plass foran Stortinget med paroler som «Ja til mer økologisk landbruk» og «Matproduksjon i hele landet». Opptoget ble en solid markering av landbruks krav om en politikk som styrker norsk matproduksjon på norske ressurser og legger til rette for landbruk over hele landet. Landbruksmeldingen "Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon", gir klare føringer for dette, men statens tilbud i jordbruksforhandlingene ligger langt fra å følge opp med praktiske tiltak.

- Da må virkemidler settes inn som gjør det vesentlig lettere å legge om til og drive økologisk landbruk

Styrk miljø og bærekraft i norsk landbruk med økologisk landbruk som spydspiss

Oikos oppfordrer Stortinget til å følge opp formuleringene i Landbruksmeldingen om det økologiske landbruket som en viktig spydspiss for å trekke hele landbruket i en miljøvennlig og bærekraftig retning. - Da må virkemidler settes inn som gjør det vesentlig lettere å legge om til og drive økologisk landbruk, understreker Grande.


Oikos venter spent på Stortingets behandling, der Regjeringens støttepartier sitter med nøkkelen til resultatet. I løpet av juni vil det være avklart om politikerne velger å følge opp sin egen jordbruksmelding med et oppgjør som gir norsk landbruk rammebetingelser som gjør det mulig å bevege seg i den retningen meldinga peker mot: Norsk mat på lokale, fornybare ressurser i hele landet, med en konkurransedyktig inntekt i landbruket og med økologisk landbruk som spydspiss.


Last ned hele innspillet til høringen i Stortingets Næringskomite her

Tilbake til toppen