Hopp til innhold

MARKED

Et voksende marked

- Norske forbrukere vil kjøpe mer økologiske mat bare de blir tilgjengelige og markedsført, sier daglig leder Børre Solberg i Oikos – Økologisk Norge. - Og, vi foretrekker norske økovarer. 

Den samlede omsetningen av økologiske varer i dagligvarehandelen lå i første halvår i år nesten femten prosent høyere enn i første halvår i fjor. Fra januar til juli i år solgte dagligvarebutikkene økovarer for 1,35 milliarder kroner. Dette viser rapporten som Landbruksdirektoratet la fram i dag.  - Halvårstallene fra Landbruksdirektoratet gir et tydelig signal til norske bønder om at det er et voksende marked for norskprodusert økologisk mat, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Børre Solberg. - Disse tallene viser tydelig at forbrukerne vil ha og faktisk kjøper økologiske produkter, når de bare blir tilgjengelige og markedsført på en ordentlig måte. Og det er norske økoprodukter vi helst vil ha. Det er nå helt klart plass i markedet for at flere bønder kan legge om til økologisk, understreker Solberg.

Usikker norsk-andel

Oikos Økologisk - Norge jobber for fortsatt markedsvekst og for at så mye som mulig av de økologiske varene skal være norskprodusert. Men salgsstatistikkene fra Landbruksdirektoratet gir fortsatt litt for lite informasjon om opprinnelsesland for økovarene som selges.
- I Oikos har vi over lang tid etterspurt oversikter som skiller mellom innenlandske økovarer og import, sier Solberg. - Vi har også merket oss at markedsaktørene på dette området etterspør en økt norsk produksjon, spesielt av økologisk frukt og grønt. Vi ser at salget til direkte konsum av norske poteter, frukt og grønt har økt for enkelte produkter, men volumene utgjør fortsatt en relativt liten andel av den norske totalproduksjonen. Vi mener det nå er et godt marked for en større norsk øko-produksjon. Det vi trenger nå, er bedre tall og oversikter som gjør det mulig med en tettere oppfølging av det norske økomarkedet.

Økologisk og lokalt

For øko-kundene har lenge gitt klare tilbakemeldinger om at de ønsker både økologisk og lokalt. I tillegg til salget gjennom dagligvare, gir også den sterke veksten i Andelslandbruk over hele landet en klar indikasjon på det. 
Landbruksdirektoratet rapporterte i fjor at Andelslandbrukene antakelig utgjør så mye som ti prosent av det økologiske grønnsakarealet her i landet. Likevel er veksten i salget av grønnsaker i dagligvarehandelen på over ni prosent og man kan forvente at salget av økogrønnsaker i år kommer over 300 millioner kroner. Oikos – Økologisk Norge har som ambisjon at mest mulig av de økologiske varene, skal komme fra norsk landbruk. Da må flere norske bønder legge om til økologisk drift.
- Vi jobber gjennom samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFTfor at enda flere norske bønder skal se det gode potensialet i å legge om drifta til økologisk, sier Solberg, - og i sommer skal vi feire både salgsveksten og den gode, norske økologiske maten med ØKOUKA over hele landet.

Tilbake til toppen