Hopp til innhold

Andelslandbruk

Rekordstort internasjonalt møte om andelslandbruk

Matsikkerhet, solidarisk økonomi, og agroøkologi var blant temaene da det internasjonale nettverket for andelslandbruk; URGENCI, møttes i Thessaloniki i Hellas. Nær 300 representanter fra 40 ulike land var tilstede.

«Beyond borders, beyond languages» åpnet generalsekretær i URGENCI, Jocelyn Parot, det 7. internasjonale symposiumet for andelslandbruk i Thessaloniki fredag 9. november. Møtet ble oversatt til 5-8 ulike språk av profesjonelle tolker som stilte opp gratis, og deltakerne ble oppfordret til å bruke sitt eget språk heller enn engelsk såfremt det fantes tolk for dette. Andelslandbruksbevegelsen er opptatt av mer enn «bare» grønnsaker – demokrati, sosial rettferdighet og likeverd blir ofte trukket fram som grunnpillarer.

Andelslandbruk gir håp i krisetider

Styremedlem Jenny Gkiougki fra Hellas fortalte at den greske økonomiske krisen pågår fremdeles, og at et bilde på dette er at det for første gang har blitt introdusert skolemat fordi et av fire greske barn får for lite mat. Jenny er også initiativtaker og leder for den greske grasrotsorganisasjonen Agroecopolis, og det er frivillige i denne organisasjonen som gjorde møtet i Thessaloniki mulig. Der ble det blant annet vedtatt at URGENCI skal jobbe med å bygge opp et nasjonalt nettverk for greske andelslandbruk.

- Mørke anti-demokratiske krefter, høyre-ekstremisme, klimaendringer, streng immigrasjonspolitikk, maktkonsentrasjon i matbransjen, underprising av matvarer, og selvmord blant bønder. Verden står overfor mange store utfordringer. Andelslandbruk er en modell som kan bringe løsninger til mange av verdens problemer, sa æresmedlem og andelslandbrukspionér Elizabeth Henderson til forsamlingen. Hun avsluttet med å si «It’s darkest before dawn», til rungende applaus fra salen.

- Finnes det håp i Togo? Finnes det håp i Kina? Finnes det håp i Frankrike? Svaret på dette var et rungende ja fra rundt 300 representanter fra 40 land

- Finnes det håp i Togo? Finnes det håp i Kina? Finnes det håp i Frankrike? Representanter fra alle de 40 landene i forsamlingen ble bedt om å reise seg én etter én etter spørsmål fra generalsekretær Jocelyn om det fantes håp i deres land. Andelslandbruk er en modell som bidrar til sunn, lokal, økologisk mat til alle samfunnsgrupper samtidig som bøndene sikres en rettferdig lønn for arbeidet. Møtet i Thessaloniki var preget av optimisme, erfaringsutveksling, idémyldring og håp.

Håndlagde kort med trykk fra blader   FOTO: Marte Guttulsrød
Håndlagde kort med trykk fra blader FOTO: Marte Guttulsrød

Erfaringer fra norske andelslandbruk

Det uformelle nettverket av i dag 80 norske andelslandbruk var representert ved Alexandra Devik og Marte Guttulsrød fra andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge.

- Det gir stor motivasjon å møte representanter fra andelslandbruk fra hele verden og dele erfaringer på tvers av landegrenser. Mange var nysgjerrige på erfaringene fra norske andelslandbruk, og vi har også lært mye av hvordan andelslandbruk i andre land har organisert seg og vokser fram, sa Alexandra og Marte etter møtet.

URGENCI representerer hele 2 millioner forbrukere og bønder som er engasjert i andelslandbruk og liknende initiativer over hele verden. La Via Campesina, GASAP-nettverket i Belgia og FairShare CSA Coalition i USA er blant nettverkene som er representerte i bevegelsen.

Dans rundt frømandala  FOTO: Marte Guttulsrød
Dans rundt frømandala FOTO: Marte Guttulsrød

En verdensomspennende bevegelse

Andelslandbruk har blitt populært i mange deler av verden, og antall andelslandbruk øker. Visepresidenten i URGENCI, Shi Yan startet Kinas et andelslandbruk «Shared harvest» utenfor Beijing i 2012 som idag er en foregangsgård som mange bønder drar til for å lære. Dette er ett av totalt rett oppunder 1.000 andelslandbruk, som totalt totalt har mer enn 800.000 andelshavere. I Brasil har antall andelslandbruk økt til 100 stykker. I Vest-Afrika er det planer om å starte andelslandbruk i land som Togo, Ghana og Burkina Faso.

Finansiering av URGENCI

Høy grad av uforutsigbar prosjektfinansiering og lav andel av medlemsskapsfinansiering for URGENCI var et av de viktigste temaene på samlingen. I 2018 kom rundt en prosent av organisasjonens inntekter fra medlemmene. For å sikre at URGENCI kan fortsette sitt viktige arbeid med å koordinere og støtte den globale andelslandbruksbevegelsen ble det vedtatt at det settes ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag på nye regler for medlemskap og betaling. Per i dag er det mulig både for nasjonale og regionale nettverk for andelslandbruk å være medlem av organisasjonen (100 EURO per år), som organisasjon kan man være støttemedlem, man kan være medlem som enkeltperson og som andelslandbruk (10 EURO per år). Muligheten for at hver enkelt andelshaver rundt om i verden kunne betalt et lite årlig bidrag til URGENCI ble diskutert. Dette for å styrke organisasjonens slagkraft. Arbeidet med dette vil fortsette i arbeidsgruppen som ble nedsatt.

Initiativtakere for andelslandbruk med fisk i Istanbul  FOTO: Marte Guttulsrød
Initiativtakere for andelslandbruk med fisk i Istanbul FOTO: Marte Guttulsrød

Andelslandbruk med fisk - Community Supported Fisheries (CSF)

To av sesjonene på møtet i Thessaloniki handlet om hvordan integrere andelslandbruk inn i fiskerinæringen. Representanter for andelslandbruk for fisk fra Istanbul og North Carolina i USA delte sine erfaringer, og det var tydelig at dette er noe som både fiskere og forbrukere ønsker mer av. Mange fiskere blir i dag underbetalt, mens det er de som selger fisken videre via matvarekjeder og restauranter som faktisk tjener på råvaren. Andelslandbruk kan bidra til at betalingen kommer fiskerne selv til gode, uten fordyrende og urettferdige mellomledd. I tillegg kan modellen bidra til å sikre en pris for fisken som flere forbrukere har råd til. Mengde og type fisk, samt organisering for distribusjon, ble avtalt mellom fiskere og bønder, akkurat som i «ordinære» former for andelslandbruk. På møtet ble det vedtatt at URGENCI skal jobbe mer med andelslandbruk for fiskerinæringen framover. Kanskje kan dette være aktuelt også for Norge?

Tilbake til toppen