Hopp til innhold
Andelslandbruk

Danske skolehager inspirerer norske andelslandbruk

Flere får øynene opp for læringspotensialet i åkeren. Mange andelslandbruk går i front ved å inkludere skoler, barnehager og asylmottak i landbruksdriften. 

Tidligere denne måneden møttes representanter fra ti norske andelslandbruk og lokalpolitikere fra Porsgrunn, for å høre mer om hvordan den danske organisasjonen Haver til Maver har jobbet med å etablere 38 skolehager etter deres grunnprinsipper. Dette var del av den regionale nettverkssamlingen for andelslandbruk i Telemark og omegn i regi av andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge, Porsgrunn andelsgård og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.

Naturveileder Sally Andersen beskrev Haver til Maver som ”en bevegelse som jobber for mer mat, hage og natur i barn og unges oppvekst”. Organisasjonen har jobbet med skolehager i 15 år, og fungerer som en paraplyorganisasjon for ulike aktører som jobber innen det samme feltet. De 38 skolehagene som følger grunnprinsippene til Haver til Maver når ut til om lag 7.000 barn. I tillegg finnes det dobbelt så mange skolehager i Danmark, men disse er ikke direkte knyttet til Haver til Maver konseptet.

Sally Andersen beskriver arbeidsmetodene til Haver til Maver
Sally Andersen beskriver arbeidsmetodene til Haver til Maver

Haver til Maver er opptatt av å formidle alle de dokumenterte effektene som deltakelse i en skolehage kan ha på barn og unge. Sally nevnte matdannelse, læring, trivsel, personlig utvikling og råvare-, dyrknings- og naturforståelse. Skolehager blir trukket fram som en av de 100 beste klimaløsningene i danske kommuner, og de bidrar til å løse flere av FN’s bærekraftsmål.

Andelsbøndene sjekker jordkvaliteten på Porsgrunn andelsgård
Andelsbøndene sjekker jordkvaliteten på Porsgrunn andelsgård

Finnes det egentlig noe fag som ikke egner seg å læres i en hage? Sally trakk fram eksempler på hvordan skolehagene kan tilrettelegge for bedre læring i for eksempel matematikk, språk, historie og naturfag. For å øke læringsgleden og læringsutbyttet har barn behov for å bruke flere sanser og også den kreative delen av seg selv. Skolehagene er egnede arenaer for å fremme trygghet og undring hos barn og unge, i tillegg til at samholdet i gruppen kan styrkes ved å jobbe i team. I Danmark har det nylig kommet en ny skolereform som setter krav til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, samt mer kontakt med lokalt næringsliv. Skolehagene har blitt sentrale for å nå disse målene.

Involvering i dyrking kan virke positivt mot kresenhet hos barn – det er mye mer stas å smake på noe som du selv har vært med på å dyrke fram og høste. Barn som får være med i en skolehage blir mer vant til sunn og smakfull vegetarkost, uten at lærerne trenger å snakke spesifikt om vitaminer og hva som er sunt. Det blir naturlig å være kreativ i matlagningen med det man kan høste i skolehagen.

Haver til Maver opererer etter et 20/80 prinsipp, som går ut på at 80 prosent av læringen i skolehagen skal skje via kroppen, det vil si via praktiske øvelser og bruk av mer enn bare den teoretiske delen av hjernen. Elevene skal oppfordres til å gjøre egne erfaringer.

På hjemmesiden til Haver til Maver (havertilmaver.dk) finnes det forslag til undervisningsopplegg for skolehager

Omvisning på Porsgrunn andelsgård
Omvisning på Porsgrunn andelsgård

 

Tilbake til toppen