Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Med vekstskifte som ny verktøykasse

– Intensivt vekstskifte og jorddekkevekster er verktøykassa jeg for min del bare såvidt har åpnet. Her er det mye å hente, sier Hellek Berge, Gvarv i Telemark, i dette intervjuet.

Etter å ha drevet i tjue år som konvensjonell kornbonde, la #Inspirasjonsbonde Hellek Berge om hele arealet til økologisk i løpet av årene 2009 og 2010. Nå vil han gjerne fortelle andre om det han har lært av å legge om.

Berge gård ligger i Sauherad kommune i Telemark. Med 292 mål under plogen, 25 mål innmarksbeite og noe skog, snakker vi om en ganske vanlig norsk gård. Men for åtte år siden tok Hellek Berge en beslutning som fortsatt ikke er like vanlig. Han la om til økologisk drift.

Prishopp på kunstgjødsel

 – Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift? 
– Jeg hadde lenge vært nysgjerrig på økologisk drift, men fikk greie på at det var uaktuelt så lenge vi ikke hadde husdyr. Så kom den voldsomme økningen i prisen på kunstgjødsel i 2008/2009, og det var den direkte årsaken til at vi la om til økologisk. 

Økologisk såvare og Telemarksfe

– Kan du fortelle litt om hva dere produserer? 
– Vi produserer havre og erter på såkornkontrakt for Felleskjøpet. Havren og ertene blir altså solgt året etter som økologisk såvare hos Felleskjøpet. I tillegg har vi en knøttliten kjøttproduksjon på 3 ammekyr av den utrydningstrua rasen Telemarksfe. 

Må passe på rotugraset

– Er det noen spesielle utfordringer som den økologiske drifta byr på? 
– Rotugras som kveke og åkertistel er den største utfordringen. Det fører til at det blir mer jordarbeiding sammenliknet med redusert jordarbeiding som jeg drev med før. 
Videre er det noe lavere avling enn før. På havren ligger avlingen nå i snitt på ca 65% i forhold til før jeg la om.

Bra avling med lite gjødsel

– Ser du noe ved din økologiske drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av? 
– Ja!! Jeg har til min store overraskelse oppdaget at det går an å produsere en akseptabel avling med svært liten direkte tilførsel av gjødsel. 
I 2015 produserte vi i snitt 360kg havre med i snitt tilført 2 kg nitrogen pr mål.  Det gir 180kg havre pr kg tilført nitrogen.  Til sammenligning så hadde vinneren av havre NM i 2015 en avling på 696kg med 11kg nitrogen pr mål, noe som gir kun 63 kg havre pr kg tilført nitrogen. 
Ertene trenger ikke gjødsel i det hele tatt. De gir en bra avling til en svært lav kostnad. Dette er viktig for å få god økonomi i drifta.

Det går an å produsere en akseptabel avling med svært liten direkte tilførsel av gjødsel.


Intensivt vekstskifte

Jeg kjører et «intensivt» vekstskifte, med vekster som gir næring og vekster som tar næring, i tillegg til fast bruk av underkultur med hvitkløver og raigras som jorddekkevekst i de periodene av året når ikke kornet og ertene vokser der.

Jeg er overbevist om av konvensjonelle dyrkere kan spare mye kunstgjødsel ved et skikkelig vekstskifte og ved bruk av jorddekkevekster.  Dette var ukjent for meg i de 20 årene jeg drev konvensjonelt. 

Fant ny verktøykasse

Dette med vekstskifte og bruk av jorddekkevekster er som om jeg har oppdaget en stor verktøykasse for å kunne bedre vilkårene for mikrolivet i dyrkingsjorda. Verktøykassen er for min del bare så vidt åpnet og jeg er overbevist om at her er det mye å hente fremover.  Dette er hovedårsaken til at jeg er så heldig å få være med i jordkarbonprosjektet som går over 3 år i regi av Landbruksrådgivningen Østafjells.  Dette er et samarbeidsprosjekt der både økologiske og konvensjonelle bønder er med, for å kunne dra nytte av hverandres erfaringer.
Her forteller Hellek Berge om drifta si:

 

Berge gård ligger på Gvarv, i Sauherad kommune i Telemark. Hellek Berge har drevet garden siden 1988. Han driver nå totalt 292 mål fulldyrka, 107 mål er eget areal og resten er leiejord. I tillegg har han 25 mål innmarksbeite og noe skog.
I årene fra 1988 til 2008 drev Berge med vanlig konvensjonell kornproduksjon, de fem siste årene med redusert jordarbeiding. Han la om halve arealet til økologisk i 2009 og resten i 2010. De siste åtte sesongene har han drevet økologisk.
Les mer om drifta til Hellek Berge

Landbrukets Økoløft

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
I kalenderen "Hva skjer?" på prosjektsida finner du alle arrangement vi har planlagt framover. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med  til arrangementer i ditt område!

Tilbake til toppen