Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Jordbær og gjester på Sørlandet

– I disse tider med gråskimmel i jordbær her på Sørlandet, kan kanskje vår måte å produsere på gi noen råd til nytte også for konvensjonelle produsenter, sier Brit Mjåland.

Mjåland gård ligger i Marnardal i Vest-Agder, noen få mil opp langs elva fra Mandal. 
Vi er altså på Sørlandet. Det blide, du vet. 

Brit Mjåland vokste opp her. Hun er en av #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT.

Allsidig økologi

Førti mål driver Brit og samboer Helge Hesland økologisk. De driver med jordbær, grønnsaker urter og camping der både familier og laksefiskere gjerne kommer på besøk. 
I tillegg driver de med "Inn-på-tunet" og dyrker stauder for nettsalg. Ganske så allsidig altså. 
Resten av gårdens 122 mål innmark leies ut til naboer som driver med melk. 

– Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift? 
Jeg har drevet økologisk siden jeg overtok driften av gården i 2001, sier Brit. Omleggingen var da påtenkt og planlagt. 
Noe annet var ikke aktuelt for meg. Jeg vurderte det ganske enkelt som den rette måten å drive på. 

Værvern

– Kan du fortelle litt om hva dere produserer?
Vi produserer nå jordbær på omtrent 6,5 mål. Vi har alt dette i tunell, såkalt værvern. I tillegg har vi grønnsaker og urter 3,5 mål. Av dette bruker Mandalen andelslandbruk ca tre mål. Også urtene og en del av grønnsakene dyrker vi i tunell og noe i veksthus.

Inn på tunet 

Helt siden vi startet opp i 2001 har vi hatt Inn på tunet-tilbud på gården. Vi har samarbeidet med psykisk helse i kommunen, og både voksne, ungdom og skoleelever har - og har hatt - ulike tilbud på gården. I høst starter vi med tilbud to dager pr. uke. Det nye er en åpen dag med aktiviteter for voksne som kalles "Værestedet".

Nettbutikk med stauder

I driftsbygningen har vi lagt til rette for Inn på tunet og innredet leilighet for sesongarbeidere. I år holder vi på med å bygge lager, kjølerom og garderobe. Jeg driver også en nettbutikk som selger stauder. Den har en pause i år fordi jeg ikke har hatt tid til å ta inn og produsere nye planter. 
Fra neste sesong satser vi på å komme i gang igjen med staudene.

Må tenke annerledes

– Noen utfordringer som økologisk drift byr på? 
Jeg tenker ikke at økologisk drift er mer utfordrende enn konvensjonell drift. Det er en annen måte å drive på. Det er kanskje mer utfordrende ved en omlegging, men det er fordi den som driver må tenke og gjøre ting på en annen måte.

Kanskje noe å lære?

– Er det noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av? 
I disse tider, med mye gråskimmel i jordbær her på Sørlandet, kan en sammenligning med vår måte å produsere på kanskje gi noen råd som kan være nyttige for konvensjonelle produsenter. Gråskimmelsoppen finnes alltid i åkeren. Vi må tenke forebygging helt fra vi anlegger åkeren, fordi vi ikke bruker sprøytemidler til å holde den i sjakk.

 
Mjåland gård ligger ved elva, i Laudal i Marnardal kommune, omtrent tre mil nord for Mandal. Gården består av 122 mål innmark og 991 mål utmark og skog. Det økologiske arealet er 40 mål, resten av innmarka er for tida utleid. Brit Mjåland vokste opp der og overtok drifta i 2001. Hun driver i dag sammen med samboer Helge Hesland. De produserer i år om lag 10 tonn økologiske jordbær og i tillegg mange feriedøgn og gode opplevelser.
Du finner dem også på Facebook

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

 

 

Tilbake til toppen