Hopp til innhold


Visste du at...?

Økologiske griser har tilgang til uteareal, kan rote med trynet i jorda, bade i gjørme og leke med andre griser. Økologiske griser lever bedre og mer naturlige liv.

 • Griser er sosiale dyr som i vill tilstand lever i små familiegrupper.
 • Griser er lærenemme og kommuniserer gjennom lyder, kroppsspråk og lukt.
 • Griser er renslige dyr.
 • Griser ikke har svettekjertler. For å avkjøle seg bader de i gjørme. Gjørma fungere også som beskyttelse mot sola når grisene er ute.
 • Når grisepurka føder, heter det grising.
 • Griser er sterkt motivert til å lage reir og bygger dette i tida før grising.
 • Griser er nysgjerrige dyr som liker å utforske omgivelsene sine og bevege seg over store områder. De bruker trynet sitt til å grave og rote i jorda med, og man kan med fordel bruke griser i vektskifte til å pløye opp jorda.
 • En gris som lever naturlig lever gjennomsnittlig 15 år og kan bli opp til 25-30 år under gode forhold.

Hva er spesielt med økologiske griser?

 • Økologiske griser er beskyttet av økologiregelverket. Det gir dem særegne rettigheter med høyere krav til dyrevelferd.
 • Alle økologiske husdyr skal ha permanent tilgang til utendørs arealer, også griser.
 • Utearealet skal være attraktivt for grisene og helst ha trær eller skog. Grisene skal ha mulighet til å søke ly og regulere kroppstemperaturen på uteområdet, for eksempel ved tilgang på gjørmebad. 
 • Økologiske griser har bedre plass i bingene enn andre griser.
 • Økologiske griser skal ha mulighet til naturlig atferd, ha tørr hvileplass med halm, flis eller annet naturmateriale, tilgang på grovfôr og rotemateriale innendørs.
 • Smågriser kan ikke holdes i smågrisbokser.
 • De få, men dyktige økologiske grisebøndene i Norge går mye lenger enn minimumskravene og gir utegrisene gjerne et areal på 200 m2 per dyr å boltre seg på. Grisene bor utendørs året rundt i isolerte hytter som gir varme om vinteren og kjøler om sommeren.  

Mindre behov for antibiotika

 • En dansk studie har undersøkt bruken av antibiotika og sinkoksid i ulike typer svinebesetninger; økologiske, konvensjonelle frittgående/utegående og konvensjonelle innendørs. De fant signifikant mindre bruk av antibiotika i økologiske besetninger enn i de konvensjonelle og også signifikant mindre bruk i konvensjonelle frittgående/utegående besetninger enn i de konvensjonelle innendørs Forfatterne mener dette ikke bare skyldes regelverket for bruk av antibiotika i økologisk produksjon, men at selve driftssystemet reduserer behovet for medisiner. (NORSØK Rapport Vol.7 Nr. 2 2022)

Hva spiser økologiske griser?

 • Økologiske griser får økologisk fôr, det er krav til at 30 % skal være fra egen gård eller fra regionen.
 • Alle pattedyr skal fra fødselen fôres med naturlig melk, og helst morsmelk, i en minimumsperiode på 40 dager for svin.

Har økologiske griser det bedre enn andre?

 • God dyrevelferd er sentralt i all økologisk produksjon.
 • Dyrevelferden er bedre for økologiske griser fordi de har rett til uteområde og kan rote med trynet i jorda, gjørmebade og leke, og på den måten utføre sin naturlige atferd.
 • Mange økologiske griser bor i hytter på jordet hvor de kan bevege seg fritt omkring.
 • I flere artikler konkluderes det med at det gjerne er mindre aggresjon hos utegående gris, og det er mer aktive og utforskende grisunger. 

Etterspørselen etter økologisk svinekjøtt øker

 • Det trengs mer produksjonskjøtt av svin for å få en større produksjon av farse, spekemat med mer.
 • Høyere etterspørsel enn tilbud av økologisk svinekjøtt har ført til underskudd i markedet.
Tilbake til toppen