Hopp til innhold

Økologisk Innlandet

Dagsseminar: Jordhelse og gjødsling i økologisk landbruk

Velkommen til dagsseminar om Fremtidens landbruk – med fokus på fruktbar jord

Informasjon

 • Dato: 06. des. 2022 - 11:00 - 17:00
 • Påmeldingsfrist: 23. nov. 2022
 • Sted: Festsalen, Lena-Valle vgs., Skolegata 24, 2850, Lena
 • Se kart
 • Arrangør: Økologisk Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet

Program

10.45    Kaffe, te og noe å bite i

11.00      Velkommen! Dagens konferansier er journalist og økoagronom Ragna Kronstad

 • Halvor Midtsundstad, økobonde i Solør
  Slik driver jeg gården min i Solør
  Halvor Midtsundstad og familien driver en allsidig økogard med potet, korn og ammeku i Våler. Han forteller om hvordan han bruker vekstskiftet aktivt for å regulere ugras og best mulig sirkulering av næringsstoffer.
 • Hugh Riley, forsker NIBIO Apelsvoll
  Årsaker til reduksjon av mold, og dermed karbon, i matjorda på Østlandet. Karbonlagring og næringsbalanse, hvordan har mengdene av karbon/organisk materiale endret seg i dyrka jord ved ulike vekster og gjødslingsmåter? Riley har forsket på dette i flere tiår i Nibio.

 • Artur Granstedt, forsker og dosent i økologisk landbruk.
  Nå tilknyttet Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling. Klimapåvirkning og jordhelse i dyrka mark ved økologisk drift. Se publikasjoner nederst under "Lenker".

Oppsummering og diskusjon.

14.00    Middag

15.00

 • Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge
  Utviklingstrender for produksjon og import av økologisk mat. Er det slik at økt forbruk blir dekket med import?
 • Hanne Torjusen, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo, OsloMet
  Forbruk og anskaffelse av økologisk mat. Eksempler fra forskning i Norge og utvalgte europeiske land.

 • Marte von Krogh, daglig leder i Matvalget
  Muligheter for å handle lokalt og økologisk ved offentlige anskaffelser.

Oppsummering og diskusjon

17.00    Slutt

 

Bakgrunn og praktisk informasjon

Formålet med seminaret er å samle og inspirere bønder og andre med interesse for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i Innlandet. Vi setter søkelys på to svært aktuelle temaer:

1: Karbon, gjødsel og næringsbalanse i økologisk landbruk.

Med den aktuelle gjødselsituasjon må økologenes kompetanse om alternativene til mineralgjødsel løftes fram. Det handler om jordhelse, karbonlagring i jord, redusert bruk av mineralgjødsel. Hvordan fremme en gjødslingspraksis som reduserer avhengighet av mineralgjødsel, som er økonomisk interessant for bønder, og som øker karbonfangst i jord?

2: Marked og politiske ambisjoner

Forbruk og import av økologisk mat øker, samtidig som areal og produksjon minker i Norge. Vi ønsker å få fram tallene og utviklingslinjene, og politiske planer og ambisjoner, i EU og Norge.

Praktisk

Påmelding gjøres ved å betale kr. 200,- til Økologisk Innlandet ved Vipps nr. 770363, eller til kontonr. 1822 07 99812. Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen 23. november. Husk å merke betalingen med navnet ditt.

Det serveres kaffe/te og noe å bite i kl. 10.45. Videre serveres juleinspirert middag kl. 14.00. Mat og drikke blir økologisk så langt det lar seg gjøre.

Eventuelle spørsmål om seminaret kan rettes til Maria Bjune, Økologisk Innlandet, maria@hvamstad.net, tlf. 414 79 067.

Initiativet til dette seminaret kom fra Faggruppen for økologisk landbruk hos Statsforvalteren i Innlandet. Arrangør er Økologisk Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet (NLR). Samarbeidsparter er Innlandet Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag. Seminaret er støttet økonomisk av Statsforvalteren i Innlandet, Økologisk Norge, Økologisk Innlandet og NLR.  

 

Kontaktperson

Lene Scobie
Tilbake til toppen