Hopp til innhold

Sprøytegift i mat

Grenseverdier - er ikke de viktige?

Grenseverdier settes for ett og ett stoff, ofte basert på kjemiindustriens egne rapporter. 

Maten inneholder rester av mange giftstoffer, en hel cocktail, i blanding med andre miljøgifter i kroppene våre.

Mener dere grenseverdiene er for høye?

 • Ja, det mener vi.
 • Mye nyere forskning viser at kombinasjonen av slike stoffer i kroppen, kan være skadelig, selv om mengdene er under grenseverdiene.
 • Vi er bekymret for summen av alle disse giftstoffene over tid. Det sier grenseverdiene ingenting om.
 • EU har fått kritikk av sitt eget kontrollorgan for å basere seg på studier fra industrien selv.
 • Det gjøres også lite direkte testing av cocktaileffekten, som vi trenger enda mer forskning på.
 • Flere uavhengige studier tyder på at grensene kan være satt så mye som hundre ganger for høyt for flere sprøytemidler. 
 • Dyrestudier (som dette og dette), så sent som høsten 2021, gir svært tydelige indikasjoner på at det oppstår kombinasjonseffekter langt under fastsatte grenseverdier (MRL), også selv om stoffene ikke har samme virkningsmekanisme. 
 • Flere gifteksperter, som leder av miljøgiftutvalget, professor i toksikologi Ketil Hylland, mener det er grunn til bekymring for cocktail-effekter som kan være helseskadelige uten at grenseverdiene er overskredet.
 • Uavhengige forskere og fagfolk som har jobbet med dette, har lenge ropt varsko på grunnlag av sine funn. Både svenske og danske forskere har gjort funn som tyder på det samme. 
 • EU selv mener også man baserer seg for mye på industriens egne studier når grenseverdiene skal settes. 
 • Vi støtter EU og VKM i ønsker om mer forskning for å finne ut mer om cocktaileffektene. («However, more studies are required to determine interaction of chemicals in mixture at real world exposures.”)

Vil du gi oss større gjennomslag? Bli medlem og få vårt prisvinnende magasin Ren Mat i posten fire ganger i året.

Støtt oss

Din støtte gir oss større gjennomslagskraft. Vi jobber praktisk og politisk for:

 • Ren mat, uten sprøytegifter. Bra for helsa, miljøet og pollinerende insekter.
 • Bedre vilkår for den norske bonden og alle som vil dyrke mer bærekraftig.
 • At alle barn skal ha tilgang til en skolehage og gratis, sunn skolemat!
 • Å redde matjorda og naturen fra nedbygging og forurensing.
 • Bedre dyrevelferd, særlig for husdyr som ku, kylling og gris.

Som medlem får du også vårt prisvinnende magasin Ren Mat gratis fire ganger i året.

Sammen dyrker vi mulighetene!

Har du spørsmål om medlemskap? Kontakt oss på info@okologisknorge.no.

Vi bryr oss om ditt personvern

Tilbake til toppen