Hopp til innhold

#Inspirasjonsbonde

Økoproduksjonen er like effektiv

– Naturen ordner det meste selv, vi skal igrunnen bare legge til rette, sier Per Arne Hoppestad i dette intervjuet. Han driver både økologisk og konvensjonell grønnsaksproduksjon i stor skala.

På elveslettene av gammel havbunn langs Hoppestadelva, litt nord for Skien i Telemark, ligger Hoppestad gård.
Her driver Per Arne Hoppestad gården han tok over fra foreldrene for om lag sju år siden. Han dyrker spirer og grønnsaker. Både økologiske og konvensjonelle.
– Jeg har stor tro på positive endringer i årene som kommer, sier Per Arne Hoppestad, som også er blitt en av #inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets Økoløft.

Bærekraftige spirer

Har du kjøpt økologiske spirer i butikken, kan det være at de er dyrket på Hoppestad. Andre grønnsaker også. Pastinakk for eksempel. Og kålrot.

Vi ser et marked for økologiske produkter

– Hva var bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift?
– Vi startet opp med økologisk drift i tillegg til den konvensjonelle drifta vi hadde fra før, fordi vi ser et marked for økologiske produkter fremover, og vi tror at fremtiden vil være annerledes enn i dag, sier Hoppestad. – Vi skal drive vår virksomhet på en bærekraftig måte, og der passer de økologiske prinsippene veldig bra.

Gjensidig læring

– I tillegg tror vi at det konvensjonelle landbruket har like mye å lære av det økologiske, som omvendt. Vi liker godt å spille på lag med naturen og lære av den. Naturen ordner det meste selv, vi skal bare legge til rette.

– Kan du fortelle litt om hva dere produserer og om dette har endret seg over tid?
– Vi produserer økologiske grønnsaksspirer, samt gulrot og pastinakk. Vi lager også økologiske drikkevarer og noen økologiske matvarer i tillegg til grønnsakene. Dette har vi gjort i flere år. Vi ønsker også å utvikle vår økologiske grønnsaksproduksjon, og vi ser for oss å øke antall produkter i alle kategorier vi jobber med.

Økologiske spirer er en viktig del av produksjonen på Hoppestad gård i Skien  FOTO: Hoppestad gård
Økologiske spirer er en viktig del av produksjonen på Hoppestad gård i Skien FOTO: Hoppestad gård

Mange muligheter

– Jeg ser mange lovende muligheter, sier Per Arne. – Når markedet er der, er vi klare for å øke den økologiske produksjonen vår.

– Vil du peke på noen spesielle utfordringer som økologisk drift byr på?
– Når man tenker på jordbruket så er timingen viktigere når du driver økologisk. Man har ikke så store muligheter til å rette opp feil man har gjort, for eksempel hvis man har vært for tidlig ute på våren, eller man har vært for sent ute med ugraskampen.

Jeg tror vi vil se positive endringer framover

Tror på markedsutvikling

– Ellers er det en utfordring at markedet utvikler seg litt langsommere enn vi skulle ønske. Det er en krevende prosess å komme inn på og etablere seg i markedet. Men en bedrift som Rørosmeieriet har jo vist at det er mulig.
– Og jeg har tro på konkurranse, sier Per Arne, – med flere produkter på markedet, øker totalmarkedet. Jeg tror vi vil se positive endringer framover.

– Ser du noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?

– Det vi ser, er at vår konvensjonelle produksjon er blitt mye mer bærekraftig enn før. Vi tar med oss lærdom og erfaringer fra den økologiske drifta over i den konvensjonelle.

Levende matjord blir viktig

Nå skjer det også mye interessant kunnskapsutvikling innenfor området levende matjord.
Det å dyrke jorda på det stedet man er og utnytte de mulighetene som fins, det er morsomt. Tenk på at gjennom et godt og klokt vekstskifte, kan man holde en god næringsbalanse i jorda.
Man ser resultatet av dette raskt i en økologisk åker, og dette er helt sikkert noe man kan nyttiggjøre seg også i konvensjonell drift.Hoppestad gård driver sin økologiske grønnsakproduksjon i samarbeid med en annen økobonde i nabolaget, som har melkeproduksjon. Til sammen driver de om lag 1000 dekar økologisk. I tillegg kommer dyrkingen av økologiske spirer og videreforedling til ferdige mat- og drikke-produkter.
Per Arne Hoppestad har drevet gården i om lag 15 år og startet med økologisk i 2011. Han tok over eiendommen fra foreldrene for fem år siden og driver i dag gården sammen med faren Per Hoppestad og Simon Helge Dahl. De har også flere ansatte, både på heltid og deltid.

De flate elveslettene på Hoppestad i Skien er velegnet til grønnsaksproduksjon  FOTO: Hoppestad gård
De flate elveslettene på Hoppestad i Skien er velegnet til grønnsaksproduksjon FOTO: Hoppestad gård

 

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder.
Les mer HER for å finne eksakt dato i nærheten av deg, og inviter gjerne mange kollegaer til å bli med!

Tilbake til toppen