Hopp til innhold

FOTO: Maiken Pollestad
FOTO: Maiken Pollestad
Hva vil det si å være andelshaver?

Hva vil det si å være andelshaver?

Som andelshaver får man ferske grønnsaker direkte fra lokalområdet sitt. 

Det gir også en unik mulighet til å ta del i et sosialt fellesskap i nærmiljøet med erfaring- og kunnskapsutveksling. Man slipper å ha ansvaret for dyrkingen selv, det er alltid en bonde eller en gartner som har hovedansvaret.

Måten det gjøres på er å kjøpe en andel av en bestemt produksjon, gjerne for ett år av gangen. Dette skjer på starten av sesongen. Deretter planlegger bonden eller gartneren avlingen sammen med andelshaverne. Gjennom sesongen bidrar andelshaverne på noen dugnader, før man høster fra juni-oktober.

Per i dag består produksjonen ved norske andelslandbruk som oftest av et mangfold av grønnsaker, urter og bær. Mulighetene er imidlertid mange, og flere andelslandbruk har inkludert kjøtt- og meieriprodukter og andre landbruksprodukter som del av andelslandbruket.

FOTO: Maiken Pollestad
FOTO: Maiken Pollestad

Alle bidrar

Det krever en del arbeid for å starte og drifte et andelslandbruk. Det er tett dialog mellom bonde, gartner, styre og andelshavere. Alle involverte parter bidrar for at andelslandbruket skal lykkes.

Som andelshaver forplikter du deg til å følge de reglene som gjelder for det enkelte andelslandbruk. I Norge har mange basert seg på involvering fra andelshavere. Det vil si at man må være med på noen dugnader gjennom sesongen.

Hva er dine interesser? Noen er kanskje gode på kommunikasjon, andre på økonomi, noen er kanskje glade i luking, andre er kanskje gode på baking og kan bake kake til møter og sosiale sammenkomster.

Dugnad og innhøsting

De fleste andelslandbrukene i Norge baserer seg på selvhøsting. Du bør derfor beregne tid til å høste din andel gjennom sesongen. Det er også vanlig at andelshaverne bidrar på dugnader på jordet, som for eksempel utplanting og luking.

Flere av andelslandbrukene i Norge har oppgitt hvor mange timer det forventes at hver andelshaver bidrar med til dugnad i løpet av sesongen. Ta kontakt med andelslandbruket du vurderer å bli en del av for å høre mer om hva det innbærer i praksis å være andelshaver der.

Pris

Prisen du betaler som andelshaver varierer. Hensikten er at alle andelene til sammen skal dekke kostnadene for produksjonen. Hos de fleste andelslandbrukene i Norge er det vanlig å ha en årlig pris for å være andelshaver (andelspris), og at man i tillegg ved første innmelding betaler en éngangssum.

Prisene varierer fra andelslandbruk til andelslandbruk, men ligger stort sett på ca 2500-3700 kr for en andel. Noen har spesialtilpassede andeler mot studenter, familier osv.

Se oversikten over andelslandbruk i kartet for å finne en gård nær deg.

 

Tilbake til toppen