Hopp til innhold


Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste

Brosjyre om biologisk mangfold i landbruket.


Brosjyren omtaler de uvurderlige økosystemtjenestene som biologisk og genetisk mangfold gir til landbruket. Den viser at vi alle er avhengige av biomangfoldet for å ha en sikker matforsyning, både for oss selv og for framtidige generasjoner. I tillegg viser den hvordan vi kan ta bedre vare på og videreutvikle dette potensialet for framtidig matproduksjon.

Pris: 10 kr pr stk. + porto og eksp, eller last den ned gratis her.

Bestill trykket utgave i A5-format ved å sende e-post til info@oikos.no

Utviklet i samarbeid med Norges Birøkterlag, SABIMA har bistått i prosessen og Landbruks- og matdepartementet har finansert brosjyren.

Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste  FOTO: Oikos - Økologisk Norge
Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste FOTO: Oikos - Økologisk Norge

Tilbake til toppen